Személyes eszközök

WEBPAC keresési tippek

A DEENKWiki2 wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Nyitrainora (vitalap | szerkesztései) 2010. június 30., 11:58-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók

 • A rendszer a nagy- és kisbetűk között nem tesz különbséget; az ékezetes (rövid, hosszú) magánhangzókat megkülönbözteti.


 • Csonkolás: a szó elején és végén egy vagy több betű %-jellel helyettesíthető.
pl.: szeged%


 • A speciális jelet is tartalmazó (pl. +, /, -, =) kifejezésre nem kapunk találatot. Az írásjeleket egy üres karakterrel helyettesíthetjük (pl. Angol-magyar nagyszótár begépelve: angol magyar nagyszótár).


 • Az ’ jelet keresésénél ne használjuk (pl. D’orta begépelve Dorta).


 • A könyvtári osztályozás kódszámaira történő kereséskor a jelek kihagyásával kapunk találatot, érdemes a kifejezés végén csonkolni (pl. 681.3 helyett 6813%).


 • Az dokumentum azonosítókat (ISBN, ISSN, Zenei szám) mindig szóköz és központozási jel nélkül írjuk be kereséskor. (pl. 963-327-026-X helyett 963327026X, E.E 1393 helyett EE1393, 0300-9718 helyett 03009718)


 • A magyar ábécében nem használt betűket (pl.: ä, ß, ě) a különleges karakterek listája segítségével írhatjuk be.


 • A rendszer a névelőket, kötőszavakat sem magyar, sem idegen nyelven nem veszi figyelembe, ezek az ún. tiltott szavak.

Keresés egy szerző műveire

Kérdés: Nagy Zoltán fotóművész könyveit keressük

 • Érdemes a böngésző keresést választani.
 • írjuk be a szerző nevét (pl. Nagy Zoltán)
 • A találati listából válasszuk ki a keresett szerzőt a névkiegészítők segítségével (1. ábra)
 • jelenítsük meg a szerző műveit (2. ábra)1. ábra
2. ábra

Több szempontú keresés egy szerző műveire

Kérdés: Esterházy Péternek a Harmonia caelestis c. művén kívül milyen könyvei vannak meg angol nyelven?

 • Állítsuk be a feltett kérdésnek megfelelő kritériumokat (3. ábra)
 • A találati listát rendezzük úgy, hogy kényelmesen áttekinthessük a találatokat (4. ábra):
  • Az egyszerre megjelenítendő tételek számát igazítsuk a találati halmaz nagyságához
  • Rendezzük a találati halmazt a szerző neve szerint; így egymás mellé kerülnek a keresett szerzőnkhöz tartozó művek


3. ábra
4. ábra

Keresés egy konkrét könyvre

Kérdés: Kovács Ferenc A magyar jogi terminológia kialakulása c. könyvét keresem

 • Válasszuk az összetett keresést
 • Állítsuk be a keresési kritériumokat a szerző nevéből és címből (5. ábra)


5. ábra


Tipp: mindig a legjellemzőbb szavakat válasszuk Példánkban a „Kovács” és „magyar” kifejezésekkel keresve 542 találatból a „Kovács” és „terminológia” szavakat használva 2 találatból kell kiválasztani a keresett művet.

Tipp: ha ismerjük a könyv egyedi azonosítóját (ISBN), a mű egy adott kiadására közvetlenül kereshetünk.

Keresés egy mű adott kiadására dokumentumazonosítók alapján

Egy mű adott kiadását dokumentumazonosítókkal látják el. Könyvek esetében ISBN-re, folyóiratok esetében ISSN-re, zenei dokumentumok esetében Zenei számokra keresve egyértelműen rátalálunk a keresett dokumentumra.

Válasszuk az egyszerű keresés űrlapot és ezen belül a megfelelő azonosítóra vonatkozó keresést.


6. ábra


Tipp: Az azonosítókat mindig szóköz és központozási jel nélkül írjuk be kereséskor. (pl. 963-327-026-X helyett 963327026X, E.E 1393 helyett EE1393, 0300-9718 helyett 03009718)

Keresés egy sorozathoz tartozó könyvekre

Kérdés: A „Magyar História” c. sorozatban milyen könyvek jelentek meg.

 • Válasszuk a böngésző űrlapot és ezen belül a címekre vonatkozó keresést (7. ábra):
 • A találati listából válasszuk ki a keresett sorozati címet. A címek előtt látható magas találati szám jelzi, hogy sorozatról lehet szó. Példányban az is látszik, hogy a keresett sorozat két csoportra tagolódik (8. Ábra)
 • A sorozathoz tartozó könyvek listáját különböző szempontok szerint rendezhetjük (9.ábra):
7. ábra
8. ábra
9. ábra
Keresés egyes kiadók által megjelentetett könyvekre

Kérdés: A keresett könyvnek nem tudjuk a szerzőjét és címét csak annyi információnk van róla, hogy az Akadémiai Kiadó adta ki 2000-ben vagy 2001-ben angol nyelven.

 • Válasszuk az Összetett keresés űrlapot!
 • Állítsuk be a keresési kritériumainknak megfelelő adatokat.
 • Feltehetően nagy találati halmazt kapunk, így érdemes az egy oldalon megjelenítendő találatok számát nagy értékre állítani.10. ábraTipp: mivel a kiadó neve a leírásokban rövidítve is szerepelhet, érdemes a kiadó nevét annak legjellemzőbb részére csonkolva beírni. (pl. Akad%, Szépirod%)

A kiadó által megjelentetett művek listáját különböző szempontok szerint rendezhetjük.


Keresés konferenciákra

Kérdés: A konferenciák esetében legtöbbször helyüket és hozzávetőleges idejüket tudjuk felidézni. Példánkban egy Debrecenben 1982-ben vagy 1983-ban tartott konferencia kiadványát keresssük.

 • Válasszuk az Összetett keresés űrlapot és ott a „Konferencia” indexet.
 • Két keresőmezővel dolgozunk. Az egyikbe a „Debrecen 1982” a másikba a „Debrecen 1983” kifejezést írjuk.
 • A két mezőt „vagy” kapcsolattal kötjük össze. (11. ábra)
11. ábraKérdés: Ha a konferencia tárgya illetve helye alapján szeretnénk rátalálni a kiadványra. Példánkban Budapesten tartott magfizikai konferenciát keresünk.

 • Válasszuk az Összetett keresés űrlapot és ott a „Konferencia” és az ETO indexeket.
 • A Konferencia mezőbe „Budapest” az ETO mezőbe „53%” (=fizika) osztályozási jelzet kerül.
 • A két mezőt „és” kapcsolattal kötjük össze. (12. ábra)


12. ábra


Tipp: a biológiai és kémiai tudományok esetében ETO jelzetek helyett használja a LC osztályozási jelzet, orvostudományok esetében az NLM osztályozási jelzet mezőt.

Keresés diplomamunkára, PhD, TDK dolgozatra

Orvosi témájú diplomamunkák, PhD-k, TDK-k, kandidátusi értekezések keresése a WEBPAC-ban

 • Ha tudjuk a dokumentum címét, szerzőjét, akkor a cím, illetve szerző mezőbe való írással megtaláljuk a kívánt rekordot.
 • Ha egy adott témavezetőnél készített dolgozatokra szeretnénk keresni, akkor a böngészés ablakban a szerző mezőnél a nevet beírva, kiválaszthatjuk azt a nevet, amelyik mellett témavezető megjelölés van, és a kapcsolódó rekordokkal eljutunk a kívánt rekordokhoz.
13. ábra
 • Ha téma szerint, tárgyszóra szeretnénk keresni, akkor először mindenképpen a Böngészés ablakban a Tárgyszó mezőbe írjuk be a kívánt téma nevét, és nézzük meg, hogy a tárgyszó adatbázisban, hogy szerepel pontosan az adott tárgyszó. Ezt kimásolva összetett keresés ablakban a tárgyszó mezőbe beilleszthetjük, és utána még tovább szűkíthetünk, mondjuk a cím, vagy a helyrajzi szám szerint (lásd lentebb), ezt csak a 2008 utáni PhD dolgozatoknál tudjuk megtenni.


 • Egyéb szűkítési lehetőségek összetett keresésnél.
  • Helyrajzi szám mezőben
   • DIPL – diplomamunka, szakdolgozat
   • PHD – Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés
   • KDR – Kandidátusi értekezés
   • TDK – Tudományos Diákköri Pályamunka
   • Lelőhely mezőben: D2/KT –DEENK Élettudományi Könyvtár Kézirattár

DEA (Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum)-ban lévő hallgatói dolgozatok, disszertációk keresése

A kezdő képernyő bal oldalán lévő „Kategóriák és gyűjtemények” menüpont alatt egyes kategóriákon belül találunk hallgatói dolgozatokat, disszertációkat. Bármelyik kategórián belül a következő keresési képernyőt kapjuk:

14. ábra

Itt kereshetünk, ha a „Keresés” mezőbe beírjuk a kívánt kereső szót, vagy böngészhetünk a feltöltés dátuma, tárgyszó, cím, szerző, megjelenés dátuma szerint.

Például a szerző szerinti keresésnél a következő képet kapjuk:

15. ábra

Egyéb hasznos információkat találunk a disszertációk, hallgatói dolgozatok elhelyezéséről, feltöltéséről a DEA-ban a következő menüpont alatt: Kategóriák és gyűjtemények / Egyetemi Könyvtár / Dokumentációk / DEA.

Egy konkrét hallgatói dolgozat megtalálásakor a következő képernyőt kapjuk:

16. ábra

Itt pdf formátumban tudjuk megtekinteni a dolgozatok anyagait, amennyiben, a szerző ezt engedélyezi.

Keresés nagy témacsoportokra

Kérdés: Közgazdaságtudományok területén milyen könyveket adott ki az Akadémiai kiadó 1990 és 2000 között?

 • Nagy témacsoportokra vonatkozó átfogó keresésekre osztályozási jelzetek segítségével kereshetünk és itt várható túl nagy találati halmazt egyéb szempontokkal szűkíthetjük.
 • Használjuk az Összetett keresés képernyőt és ezen belül
  • a biológiai és kémiai tudományok esetében a LC jelzetek osztályozási jelzetet,
  • az orvostudományok esetében az NLM jelzetek osztályozási jelzet mezőt míg
  • minden egyéb esetben az ETO jelzetek jelzet mezőt válasszuk

Az osztályozási jelzetek végére csonkolási jelet (%) tegyünk.

17. ábra

Tárgyi keresések szűkebb témákra

Néhány alapszabály: Több eltérő jellegű tárgyi keresést végezhetünk az adatbázisban. Ezek más-más szabályok szerint dolgoznak, más-más egymást kiegészítő találati halmazokat eredményezhetnek. Ha nem elég néhány releváns találat a kérdéses témában, hanem lehetőség szerint teljességre törekszünk, többféle, egymásra épülő tárgyi megközelítési módot alkalmazzunk.

Törekedni kell arra, hogy minél teljesebb találatot kapjunk, ugyanakkor ne kelljen kezelhetetlenül nagy, sok irreleváns tételt tartalmazó adathalmazzal küzdenünk. Sok esetben több, szűkebb tárgykört használó keresés célravezetőbb, mint egy általánosabb fogalom keresése


„Tapogatózó” tárgyi keresés cím és tárgyszóindexek segítségével

Kérdés: Neutrinókkal foglalkozó műveket keresünk, de nem nagyon ismerjük a könyvtár tárgyszavazási szokásait.

 • Használjuk az Összetett keresés képernyőn a cím és a tárgyszó indexeket.
 • A keresőszót a szótőnél csonkolva írjuk be (neutrin%), hogy az eltérő toldalékok ne csökkentsék a találatok számát.
 • A két keresőkérdést „vagy” kapcsolattal kössük össze.
18. ábra

Tárgyi keresések ismert vagy tapogatózó keresésekkel megtalált tárgyszavakkal.

Kérdés: Neutrinókkal foglalkozó műveket keresünk. A fenti tapogatozó kereséssel már kaptunk néhány eredményt.

A fenti keresésre kapott találati halmazból jelenítsünk meg néhány relevánsnak tűnő tételt és nézzük meg milyen tárgyszavakat alkalmaz a könyvtár.

 • Válasszuk ki a rekordot „Hosszú” formátumban megjelenítő opciót.
 • Kattintsunk a tétel mögött látható „mutat” szóra.
 • Figyeljük meg az alkalmazott tárgyszavakat.
19. ábra
20. ábra


Nyissuk meg a „Böngészés” ablakot, és a tárgyszó keresési szempontot választva írjuk be a „neutrin” kifejezést.

21. ábra


A találati listából jelöljük ki a releváns tételeket majd kattintsunk a képernyő alján lévő kijelöltek megjelenítése feliratra.

22. ábra


Ugyanezt ismételjük meg a „részecskék” kifejezéssel is.

23. ábra

Túl nagy találati halmaz

Ha egy keresés eredményeképpen túl nagy találati halmazt kapunk, használjuk az összetett keresés képernyőt a kérdés szűkítésére valamilyen egyéb szempont megadásával.