Személyes eszközök

Példánylelőhely és könyvtárhierarchia

A DEENKWiki2 wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Kkoltay (vitalap | szerkesztései) 2012. május 15., 13:06-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Könyvtárnyilvántartó


A MOKKA-ODR adatbázisba beküldött példányadatok csak az alábbi "lelőhelyszerű kódokat" tartalmazzák:

852 $a -- katalógus
852 $b -- lelőhely
852 $c -- allelőhely (ennek nem feltétlenül kell szerepelnie a példányadatok között)

Egy példány csak akkor kerülhet be a MOKKA-ODR adatbázisba, ha a fenti adatai a könyvtáradatbázis hierarchiai szintjein (könyvtár, szolgáltatási hely, gyűjtemény, lelőhely) megfelelően szerepelnek. A beküldött néhány adat és a megfelelő módon kitöltött könyvtárrekord fogja azt meghatározni, milyen információkkal jelenik meg a példány MOKKA-ODR keresőben, és hogyan kölcsönözhető.

Az alábbi példák azt szemléltetik, az azonosan beküldött lelőhelyű példányok viselkedése mennyiben változtatható a könyvtárstruktúra különböző kitöltésével.


Tartalomjegyzék

Beérkező példányok

[1.]

852 $aX1$bX1

[2.]

852 $aX1$bX1/1

[3.]

852 $aX1$bX1/O

[4.]

852 $aX2$bX2

[5.]

852 $aX2$bX2$cTR


A $a almezőben lévő kódok azt jelzik, hogy a az 1-3. példányok más adatbázisból érkeznek mint a 4-5. példányok.


A $b (és esetleg $c) almezőben lévő kódok a példányok lelőhelyei, de ezek pontos értelmezése a könyvtáradatbázis kitöltésétől függ: "eldughatunk" lelőhelyeket vagy "ki is emelhetjük" őket gyűjteménnyé, szolgáltatási ponttá, könyvtárrá

-> ha egy lelőhelyet láthatóvá akarunk tenni, gyűjteményként is definiálni kell. Ebben az esetben megadhatjuk megjelenítendő elnevezését, alapértelmezett viselkedését, és azt, hogy a indítható-e oda könyvtárközi kérés
--> ha egy lelőhelyet el akarunk dugni, egy gyűjteményen belül kell felvenni (ebben az esetben a gyűjtemény nevét és tulajdonságait örökli)
--> egyes lelőhelyek "szolgáltási pont" kóddá is válhatnak, amelyek az összes, gyűjtemények közvetítésével alájuk rendelt lelőhelyet szolgáltatják, a könyvtárközi kérések feléjük irányulnak
--> a hierarchia csúcsán, könyvtárkódként megjelenő lelőhelykód az intézményt reprezentálja


A legtöbb könyvtár esetében ebből egy egyszerű négy szintű struktúra alakul:

Könyvtár X2
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2

Néhány összetettebb intézményi szervezetre vonatkozó példát az alábbiakban láthatunk.

Két független könyvtár, egy-egy kölcsönzési ponttal

 • Az X1 és X2 két önálló könyvtár
 • Mindegyik könyvtárban egy helyen folyik a könyvtárközi kölcsönzés, azonos szolgáltatási formákkal és árakkal
 • Mindkét lelőhelyhez tartozó példányok a könyvtárközi szolgáltatásban egyformán részt vevő vagy nem résztvevő gyűjteményhez tartoznak
 • Valójában nincs is arra szükség, hogy az ODR portál felhasználója lássa a példányok közti különbséget (az X1, X1/O, X1/1 példányok azonos lelőhelyelnevezéssel szerepelnek a felületen)

Struktúra

Könyvtár X1
Szolgáltatási hely X1
Gyűjtemény X1
Lelőhely: X1 (Másodlagos lelőhely nincs), X1/O (Másodlagos lelőhely nincs), X1/1 (Másodlagos lelőhely nincs)
Könyvtár X2
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely nincs), X2 (Másodlagos lelőhely: TR)

Két független könyvtár, egy-egy kölcsönzési ponttal, de több gyűjteménnyel

 • Az X1 és X2 két önálló könyvtár
 • Mindegyik könyvtárban egy-egy helyen folyik a könyvtárközi kölcsönzés, azonos szolgáltatási formákkal és árakkal
 • Ugyanakkor az X1 könyvtár három különálló gyűjteményre tagolódik, amelyek elnevezésükben, alapértelmezett szolgáltatási politikájukban különböznek, esetleg abban is, hogy az egyik egyáltalán nem is szolgáltat
 • Az X2 könyvtár a másodlagos lelőhelyet is gyűjteményi szintre emeli, hogy ki tudja fejezni annak eltérő kölcsönzési politikáját.

Struktúra

Könyvtár X1
Szolgáltatási hely X1
Gyűjtemény X1
Lelőhely: X1 (Másodlagos lelőhely nincs),
Gyűjtemény: X1/O
Lelőhely: X1/O (Másodlagos lelőhely nincs)
Gyűjtemény: X1/1
Lelőhely: X1/1 (Másodlagos lelőhely nincs)
Könyvtár X2
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely nincs)
Gyűjtemény X2:TR
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely: TR)

Két független könyvtár, az egyik két tagkönyvtárral

 • Az X1 és X2 két önálló könyvtár
 • Az X1 könyvtár két tagkönyvtárral rendelkezik (X1, X1/O), amelyek egymástól távol vannak és önállóan kölcsönöznek
 • Az X1/O lelőhelyű tagkönyvtáron belül léteznek még X1/1 lelőhelyű példányok is, de ezek megkülönböztetése az ODR felhasználók számára nem lényeges

Struktúra

Könyvtár X1
Szolgáltatási hely X1
Gyűjtemény X1
Lelőhely: X1 (Másodlagos lelőhely nincs)
Szolgáltatási hely X1/O
Gyűjtemény X1/O
Lelőhely: X1/O (Másodlagos lelőhely nincs);X1/1 (Másodlagos lelőhely nincs)


Könyvtár X2
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely nincs), X2 (Másodlagos lelőhely: TR)

Intézményileg integrálódott, önállóan kölcsönzési helyeket működtető tagkönyvtárak

 • Az X1 és X2 két korábban önálló OSZK-kóddal rendelkező, de azóta integrálódott könyvtár
 • Mindegyik megőrizte önálló kölcsönzési pontját esetleg eltérő szolgáltatásokkal és árakkal, így két szolgáltatási pont üzemel
 • Ugyanakkor arra nincs szükség, hogy az ODR portál felhasználója lássa az egyes tagkönyvtárak különböző lelőhelyű példányai közti különbséget

Struktúra

Könyvtár X1
Szolgáltatási hely X1
Gyűjtemény X1
Lelőhely: X1 (Másodlagos lelőhely nincs), X1/O (Másodlagos lelőhely nincs), X1/1 (Másodlagos lelőhely nincs)
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely nincs), X2 (Másodlagos lelőhely: TR)

Másodlagos lelőhelyek segítségével képzett gyűjtemények

 • Az X1 és X2 két korábban önálló OSZK-kóddal rendelkező, de azóta integrálódott könyvtár
 • Mindegyik megőrizte önálló kölcsönzési pontját esetleg eltérő szolgáltatásokkal és árakkal, így két szolgáltatási pont üzemel
 • Az egyes gyűjtemények közötti szolgáltatásbeli különbségek miatt minden lelőhelyet és másodlagos lelőhelyet is önálló gyűjteményként veszünk fel:

Struktúra

Könyvtár X1
Szolgáltatási hely X1
Gyűjtemény X1
Lelőhely: X1 (Másodlagos lelőhely nincs),
Gyűjtemény X1/O
Lelőhely:X1/O(Másodlagos lelőhely nincs)
Gyűjtemény: X1/1
Lelőhely: X1/1 (Másodlagos lelőhely nincs)
Szolgáltatási hely X2
Gyűjtemény X2
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely nincs),
Gyűjtemény X2:TR
Lelőhely: X2 (Másodlagos lelőhely: TR)

Kistérségi könyvtárak

Megyei könyvtárak katalógusában lévő települési és egyéb könyvtárak lelőhelyeinek lehetséges kezelési módjai a MOKKA-ODR-ben többféle lehet.

Ha a kistérségi könyvtár a megyei könyvtár adatbázisában van feltárva a beérkező példány lehet például:

852 $aM2$bABUSZ2..... (További példányadatokra lásd még: Példányadatok feltöltése)

A könyvtáradatbázis beállításától függ, hogy a kistérségi könyvtár és példányai hogyan vesznek részt az ODR-ben:

1. Ha a települési könyvtár (ABUSZ2) az M2 könyvtár adatbázisába katalogizál, és nem akar az ODR-ben sem önállóan kérni, sem szolgáltatni, elképzelhető, hogy


a. a rá vonatkozó lelőhelyeket fel sem küldik a rendszerbe; ebben az esetben a könyvtáradatbázisban sem kell szerepelnie az ABUSZ2-nek


b. ha a lelőhelyeit fel kívánják küldeni a rendszerbe, de nem akarják, hogy az ODR portálon önálló könyvtárként megjelenjen az alábbi könyvtáradatbázis beállítást érdemes használni:
könyvtár M2;
szolgálatatási pont M2;
gyűjtemény ABUSZ2 – nem aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: M2


2. Ha a települési könyvtár (ABUSZ2) az M2 könyvtár adatbázisába katalogizál, önállóan kérni szeretne a rendszerben, de nem akar szolgáltatni az alábbi struktúrát érdemes használni:


a. Ha nem akarjuk külön könyvtárként láttatni
könyvtár M2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – nem aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: M2


b. Ha önálló könyvtárként kívánjuk feltüntetni:
könyvtár ABUSZ2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – nem aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: M2


3. Ha a települési könyvtár (ABUSZ2) az M2 könyvtár adatbázisába katalogizál, önállóan kérni szeretne a rendszerben, és szolgáltat is:


a. Ha nem akarjuk külön könyvtárként láttatni
könyvtár M2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: M2


b. Ha önálló könyvtárként kívánjuk feltüntetni:
könyvtár ABUSZ2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: M2Ha az ABUSZ2 könyvtárnak önálló katalógusa van, akkor értelemszerűen bármelyik fenti esetben a katalógus kódja a ABUSZ2 lesz.

Felérkező példánya:
852 $aM2$bABUSZ2.... (További példányadatokra lásd még: Példányadatok feltöltése)
Pl.
könyvtár ABUSZ2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – nem aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: ABUSZ2
vagy:
könyvtár M2;
szolgálatatási pont ABUSZ2;
gyűjtemény ABUSZ2 – aktív;
lelőhely:ABUSZ2
katalógus: ABUSZ2