Személyes eszközök

Kner nyomdászattörténeti gyűjtemény

A DEENKWiki2 wikiből

Könyvtárunk egyik büszkesége, Kner Imrének (1890-l945), a magyar nyomdászat megújítójának 1943-ban hozzánk eljuttatott könyvajándéka. A mintegy 500 kötet könyv hűen reprezentálja a nyomda 1882-1945 közötti fejlődését, amelynek kiindulópontja a logikus, érthető, jól áttekinthető szövegtolmácsolás, a magyar népies barokk fametszetű díszek, majd a csak betűkből szerkesztett tiszta tipográfia. A különgyűjtemény a gyomai nyomda szinte valamennyi kiadványát tartalmazza 1882-től napjainkig, lehetőséget adva a tipográfia iránt érdeklődőknek egy kiemelkedő jelentőségű magyar nyomda termékeinek tanulmányozására.
A Kner család a magyar könyvművészetben kiemelkedő szerepet töltött be, gondolva a nyomdaalapító Kner Izidor, fia Kner Imre, az 1948-tól Chicagoban élt lánya, a könyvkötő Kner Erzsébet és az 1940-ben szintén Chicagoba kivándorló fia, Kner Albert nyomdász és grafikus munkásságára. A Knereknek a magyar tipográfiában betöltött szerepével az unoka, Haiman György, a Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszékének vezetője, maga is neves tipográfus több munkájában foglalkozott.
Kner Imre szavaival: "Könyveink nem másolatai régi könyveknek, nem merülnek ki apró ravaszkodásokban, a régi könyvek szolgai utánzásában... megtalálják az utat a régi formatradícióktól a modern technikához."


Használata:
A Kner-gyűjtemény helyben, a Főépületben lévő Kutatóteremben használható, a raktárból kérőlappal vagy az online katalógusból raktári kikérő funkciójával lehet kérni. A különgyűjteményt a katalógusokban (OPAC, könyvek cédulakatalógusa) a helyrajzi szám előtti Kner szó mutatja.