Személyes eszközök

Honosítás

A DEENKWiki2 wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Attilaracz (vitalap | szerkesztései) 2019. július 2., 14:31-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)Tartalomjegyzék

I., Általános alapelvek bármely adatbázisból átvett rekord esetén

 • A kizárólag numerikus karaktereket tartalmazó ID azonosítójú rekordoknál (7823450011979) ID azonosítót cserélünk, s a saját intézményi kódunkat szerepeltetjük a 040-es mező $a almezőben. A 035-ös mezőbe mentjük az eredeti rekord ID azonosítóját.

Nem történik ID csere az intézményi előtagot tartalmazó ID azonosítók (bibSEF00119798) esetén. Ebben az esetben a saját intézményi kódunkat a 040-es mező $d almezejébe írjuk.

 • A hiányzó központozási jeleket pótoljuk az adatcsoportra jellemző központozási jelek alapján.

Rekordfej:

 • Mindig ellenőrizzük a rekordfej adatait, korrigáljuk a hiányos, vagy pontatlan értékeket, figyelünk a MARC21 és a HUNMARC formátum eltérő kódjaira. Lásd a Kódmezők Wikilib szócikket.
  A „Cont” kódolását kötelezőnek kell tekinteni.
  A „Category” a dokumentum típusának részletesebb meghatározását adja és szükség esetén az egyéb fizikai jellemzőit, hordozóját írhatja le, míg a „CD-ROM” a melléklet típusát és egyéb fizikai jellemzőit kódolja.
 • Minden esetben törekszünk a teljes körű bibliográfiai leírás elkészítésére.

Amennyiben a dokumentum könyvészeti adataihoz képest a bibliográfiai rekord hiányos, az adatokat kiegészítjük. Az autopszia alapján történő kiegészítés után a rekordfej Enc lvl értékét üres értékre állítjuk, ellenkező esetben a Enc lvl értékét 1-essel kódoljuk.

020-as mező:

 • az ISBN mező adatcsoportjait térközzel, vagy kötőjellel tagoljuk
 • a kiegészítő adatok megfogalmazása magyar nyelven történjen
 • a $z almezőben található ISBN számokat megtartjuk, NEM töröljük ki
 • $z almezőben a más hordozón, illetve az eltérő kötésváltozatban kiadott dokumentumok ISBN számát is jelöljük
pl.:020 $a963 1234 567 8 9 (kötött)
020 $z963 1234 598 8 9 (fűzött)
020 $z963 1234 567 1 2 (e-könyv)

040-es mező:

 • $b-be írjuk a katalogizálás nyelvét $bhun, ami az $a almezőt követi.
pl.:040 $aOSZK$bhun$dHuDeKLEK

041-es mező:

 • A 041-es mezőt minden olyan esetben kitöröljük, ha annak kódértéke a rekordfej kódértékével egybeesik, s annál több információt az nem tartalmaz.
 • A korábban egy almező keretében használt több nyelvet azonosító nyelvi kódokat önálló almező(k)ben megismételve használjuk.
pl.:041 1 $afre$aeng$hhun
041 0 $afre$aeng$bhun

042-es mező:

 • Nem szükséges.

044-es mező:

 • A 044-es indexelt mezőnek több előállító ország esetén van létjogosultsága. Az egyik kód a rekordfejbe kerül, a többi pedig ebbe a mezőbe. Amennyiben az előállító országok száma egy, s a rekordfej kódértéke azonos a 044-es mező kódértékével, s annál több információt az nem tartalmaz, akkor e mező alkalmazását figyelmen kívül hagyjuk.

1XX, 6XX, 7XX, a 110, 610, és 710-es mezők végén lévő $4-es almező adatait, mint kiegészítő adatokat kerek zárójelbe tesszük.

X10-X11-es mező:

 • A klasszikus rendezvények (konferenciák) (X11), illetve a testületek rendezvényei (X10) főtételbe kerülnek, ha a rendezvény adatai a 245 $a almezőben szerepelnek. A 245 $b almezőben szereplő rendezvényekre vonatkozó adatok esetén viszont közreműködői melléktételt készítünk a rendezvényekről.
1., pl. 111 2 $aHlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia$n(14.)$d(2013)$c(Veszprém)

245 10 $aXIV. Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia :$b2013. április 5-6. : [konferencia kiadvány] /$c[... szerk. Csányi-Tornyos Eszter]  ; [rend., kiad. a] Pannon Egyetem Mérnöki Kar

2., pl. 245 00 $aProtestáns keresztyének a politikában :$bMagyar-holland konferencia a Sárospataki Református Kollégiumban 1991. nov. 22-23….

711 2 $aMagyar-holland Konferencia)$d(1991)$c(Sárospatak) (A 245 $a almezőben a könyv címe szerepel.)

245-ös mező:

 • A párhuzamos címet a 246-os mezőből kiemeljük a 245 $b almezőbe, s nagybetűvel írjuk. A 245 $b almezőben feltüntetett alcímek és egyéb címadatok kezdőbetűje viszont mindig kisbetű, figyelembe véve az adott nyelv helyesírási szabályait. A 245 $c almezőben regisztrált címadatokat, annak kereshetősége miatt a 740-es mezőben megismételjük.
 • A 260 $b almező nem hivatalos kiadóit a 245 $c almezőben megismételjük, s a névalakból közreműködői melléktételt készítünk.
pl.: Egy vonakodó zsidó :$besszék és történetek /$cKörner András ; [kiadja a] 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
 • A szerzői, közreműködői funkciót jelölő kifejezéseket a dokumentum közlésének megfelelő formában kell leírni, a korábban használt kifejezések szabványos rövidítése helyett. Rövidítést csak a dokumentumon található formában alkalmazunk.

pl.: a dokumentumon: szerkesztette Nagy Lajos, illusztrálta Kovács Ilona

új gyakorlat a leírásban: 245 …/$cszerkesztette Nagy Lajos ; illusztrálta Kovács Ilona

a dokumentumon: összeáll. Nagy Tibor, Szabó Zoltán rajzaival

új gyakorlat a leírásban: 245 …/$cösszeáll. Nagy Tibor ; Szabó Zoltán rajzaival


246-os mező:

 • A 246-os mezőt minden olyan esetben meghagyjuk, amikor a dokumentumban ugyan nem szerepel az itt tükrözött adat, de annak feltüntetése a dokumentum keresését megkönnyíti. Az LC előszeretettel alkalmazza ezt a megoldást.
pl. ha „ä” szerepel a főcímben, akkor 246-ba beírhatjuk sima „a”-val a címet, ha 245-ben debreczeni szerepel, akkor beírhatjuk a 246-ba a debrecenit, haematológiai-hematológiai, muzeum-múzeum.
pl.100 1 $aOrwell, George$d(1903-1950)
245 10 $a1984 :$ba novel /$cby George Orwell ; with a special preface by Walter Cronkite and an afterword by Erich Fromm
246 13 $aNineteen Eighty-Four
 • A 246-os mezőben tüntetjük fel a keretcímet, a következő formátumban:
246 1_ $iKeretcím:$aCím :$bha van alcím vagy egyéb címadat
pl.:246 1_$iKeretcím:$aJogpontok kiskönyvtár :$btársadalombiztosítás

260-as mező :

$a almező:

 • A megjelenési hely nevét nem rövidítjük.
pl. Bp.→→→Budapest

$b almező:

 • Nem rövidítjük a nem hivatalos kiadói minőségben szereplő testületi nevekben megjelenő – Egyesület, Alapítvány-… stb.- szavakat.
 • A kiadó nevét teljes névalakban szerepeltetjük, a kiadó típusát jelző szó korábban használt szabványos rövidítését kiírjuk. Csak a dokumentumon található rövidítési formát használjuk.
pl.: a dokumentumon: Szépirodalmi Kvk.
új gyakorlat a leírásban: 260 …:$bSzépirodalmi Kvk.

a dokumentumon: Akadémiai Kiadó

új gyakorlat a leírásban: 260 …:$bAkadémiai Kiadó

a dokumentumon: Móra Kiadó

új gyakorlat a leírásban: 260 …:$bMóra Kiadó

a dokumentumon: Európa

új gyakorlat a leírásban: 260 …:$bEurópa


 • A szerzői magánkiadás több megjelenítési változatát abban a formában írjuk le, ahogyan az a dokumentumon található.
pl.: a dokumentumon kiadóként szerepel: Szerző
új gyakorlat a leírásban: $aBudapest :$bSzerző,$c2014

a dokumentumon kiadóként szerepel: Magánkiad.

új gyakorlat a leírásban: $aBudapest :$bMagánkiad.,$c2014

a dokumentumon kiadóként szerepel: Magánkiadás

új gyakorlat a leírásban: $aBudapest :$bMagánkiadás,$c2014

a dokumentumon kiadóként szerepel: Kovács P.

új gyakorlat a leírásban: $aBudapest :$bKovács P.,$c2018

a dokumentumon kiadóként szerepel: Nagy Zoltán

új gyakorlat a leírásban: $aBudapest :$bNagy Zoltán,$c2018
 • Nem hivatalos kiadó esetén: a 260 $b almező nem hivatalos kiadóit a 245 $c almezőben megismételjük, s a névalakból közreműködői melléktételt készítünk a 710-es mezőben.
pl.: 245 14 $aEgy vonakodó zsidó :$besszék és történetek /$cKörner András ; [kiadja a] 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány
260 __ $aBudapest :$b2B Kulturális és Művészeti Alapítvány,$c[2013], cop. 2013
710 2_ $a2B Kulturális és Művészeti Alapítvány (Budapest)$4(kiad.)

$c almező:

 • Megoldási javaslatok:
  • A dokumentumban megtalálható mind a megjelenési, mind a copyright év.
Rekordfej: „t”
Rekordfej: 2014 2010
260 $c2014, cop. 2010
  • Nincs megjelenési év, de a nyomdai táskaszám, vagy külső forrás segítségünkre van.
Rekordfej: „s”
Rekordfej: 2014
260 $c[2014]
  • Csak cop. év van, de a nyomdai táskaszám valós megjelenési évként rendelkezésünkre áll.
Rekordfej: „t”
Rekordfej: 2014 2013
260 $c2014, cop. 2013
  • Csak cop. év van, de külső forrásból hitelt érdemlő módon kideríthető a valós megjelenési év.
Rekordfej: „t”
Rekordfej: 2014 2013
260 $c[2014], cop. 2013

300-as mező:

 • A terjedelmi adatokat magyar nyelven tükrözzük.
 • Az oldalszámozást a kiadványon található formában írjuk le.
vi, 345 p. (a kiadványon szereplő változat)
XII, 569 p. (a kiadványon szereplő változat)

490-es mező:

 • A kötetes művek sorozati számmal rendelkező sorozata esetén a sorozati ISSN, annak kereshetősége miatt a 490-es mezőbe kerül, míg a sorozat egyéb adatait az 503-as mező $f almezejében írjuk le.
 • pl.
 • 245 00 $aFőcím /$cszerzőségi közlés
 • 490 1 $xISSN szám
 • 503 $g1. [köt.] -$cMegjelnési adatok. -$eTerjedelm. -$f(Sorozati cím ; sorozati szám.). -$yKötet ISBN
 • 830 2 $aEgységesített sorozati cím

5XX-es mező:

 • A megjegyzés adatcsoport (5XX) adatainak nyelve magyar. Idegen nyelvű mű esetén a mező tartalma magyar nyelvre fordítandó.

503-as mező:

 • Az idegen adatbázisból átvett kötetes műveket közös és kötet adatok rekordjaiba leíró, s azokat rekordkapcsolati mezőkkel (773/774) összekapcsoló rekordokat összevonjuk.

A 773/774-es rekordkapcsolat esetén a 774-es mezőben található kötet ID azonosítója elvisz a kötet adatokhoz. Ezeket a kötetadatokat a rekordunk 503 mezőjéhez írjuk át.

 • 503 $gKötetszám,$tKötetcím /$rKötet szerzőségi közlés. -$bKötet kiadási adatai. -$cKötet megjelenési helye : Kiadó, Megjelenés ideje. -$eKötet terjedelme : kötet illusztráltsága ; kötet mérete. -$f(Kötet sorozata ; sorozati száma). -$nMegjegyzés (pl. kötet erdeti cím). -$yISBN szám

Az 503-as mező $b almezeje elvi szinten adott, viszont az azonos kiadású kötetek egy rekordba történő szerveződése miatt ennek gyakorlati alkalmazását mellőzzük.

561-562-es mező:

 • Kitöröljük.

6XX-es mezők:

 • A honosítás alkalmával általában törlendők:
  a 650 4-es indikátorú mezők,
  a 653, 695…
  a 650 7-es indikátorú mezők, melynek $2-es almezejében nem „lcsh//hun” adattartalom látható.

7XX-es mezők

 • A 260 $b almező nem hivatalos kiadóit a 245 $c almezőben megismételjük, s a névalakból közreműködői melléktételét készítünk.
pl. 710 2 $a2B Kulturális és Művészeti Alapítvány (Budapest)$4(kiad.)

76X/78X rekordkapcsolati mezők megalkotásának gyakorlatát a Wikilib a Rekordkapcsolatok és a Rekordkapcsolatot létrehozó mezők szócikk szabályozza.

II., A Mokka adatbázis rekordjainak speciális javítása

Törlendők:

 • A 080-as mező 0-ás indikátora
 • A 245-ös mező $b almezeje előtti fölösleges térköz
 • A 773/774-es kötetes művek rekordkapcsolati mezői. A rekord átalakítása a kötetadatok 503-as mezőbe történő beírásával.
 • a 850-es mező és a a 852-es mező


Kiegészítendők:

 • A rekordfej "Desc" opció "i" kódértéke hiányzik, kiegészítjük.
 • Amennyiben a dokumentum fordítás hiányzik a 041-es mező "1"-es indikátora, a mezőt ezzel az indikátorral

kiegészítjük.

 • Hiányzik a 041-es mező "$h" almezeje, amely a mű eredeti nyelvi kódját tartalmazná, a mezőt ezzel az almezővel kiegészítjük.
 • Hiányzik a 240-es mező "$l" almezeje,amely a fordítás nyelvéről informál, a mezőt ezzel az almezővel kiegészítjük.
 • pl.
  240 14 $aDer Zauberberg$l(magyar)
  245 12 $aA varázshegy /$cThomas Mann ; ford. Turóczi József és Révay József
 • A dokumentum nem hivatalos kiadói minőségében, rövidített alakban szereplő kiadói neveit a 260-as mezőben nevük teljes alakjában szerepeltetjük, a 245 $c almezőbe felvetítjük, s erről a névalakról a 710-es mezőben közreműködői melléktételt készítünk.
 • A MOKKA adatbázisában:
 • 001 bibMOK00870594
 • 040 $aOSZK
 • 100 1 $aDobson, James$d(1936-)
 • 240 10 $aBringing up girls$l(magyar)
 • 245 10 $aLányok nevelése :$bgyakorlati tanácsok és bátorítás azoknak, akik a nők következő nemzedékét formálják /$cJames Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]
 • 260 $aBudapest :$bKIA,$c2011
 • 700 1 $aHargitai Róbert$4(ford.)
 • 710 2 $aKeresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány$4közread.
 • A DEENK adatbázisában:
 • 001 bibMOK00870594
 • 040 $aOSZK$dHuDeKLEK
 • 100 1 $aDobson, James C.$d(1936-)
 • 240 10 $aBringing up girls$l(magyar)
 • 245 10 $aLányok nevelése :$bgyakorlati tanácsok és bátorítás azoknak, akik a nők következő nemzedékét formálják /$c...James Dobson ; [ford. Hargitai Róbert] ; [... kiad. a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány]
 • 260 $aBudapest :$bKeresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány,$c2011
 • 700 1 $aHargitai Róbert$4(ford.)
 • 710 2 $aKeresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (Budapest)$4(kiad.)

III., Nektár adatbázis rekordjainak speciális javítása

 • Törlendők:
 • 041-es mező: csak a dokumentum nyelvét kódoljuk, de nem kódoljuk a dokumentum főrészének nyelvét. Az egyi kódérték törlendő→pl. $ahunhun→$ahun
 • 072-es tárgycsoport kód
 • 245 :$b almező előtt fölösleges térköz→törlendő
 • 245-ös mező végéről törlendő a pont
 • A 773/774-es kötetes művek rekordkapcsolati mezői. A rekord átalakítása a kötetadatok 503-as mezőbe történő beírásával.
 • a 850-es mező
 • a 852-es mező
 • Javítandók:
 • A Nektár adatbázis rekordjainak vagylagos címei.

A vagylagos cím a főcím részeként írandó le, s a címnek a kötőszót követő első szavát nagy kezdőbetűvel kell írni.

Pl.Nektár adatbázis:

245 10 $aCandide avagy :$uAz optimizmus$cVoltaire

Így alakítjuk át:

245 10 $aCandide avagy Az optimizmus
 • A 490-es mező kerek zárójelbe kerül. A mező tartalmát almező kódokkal és központozási jelekkel egészítjük ki.

IV., LC, OCL adatbázis rekordjainak speciális javítása

Az eredetileg cirill betűs művek angol változatának szabványos transzliterálása az Angol - orosz karakterek megfeleltetése c. szócikk szerint történik.

Nem törlendő mezők:

 • 010
 • 050
 • 082

Törlendők:

 • A mező végi pontok, kivétel: a 650-es 0-ás indikátorú LC tárgyszavak.

Javítandók:

 • 100-600-700-as mezők esetében:

A keresztnévi névelem rövidítései a $q almező tartalmából kiegészítendők, majd a $q almező törlendő→ Albright, Horace M.$q(Horace Marden),$d1890-1987→Albright, Horace Marden$d(1890-1987)

 • 440-es mező tartalma→490-es mezőbe átírandó: az első indikátor pozíción 1-es indikátor értéket írunk, s ezzel szinkronban 830-as sorozati melléktétel, egységesített cím mezőt készítünk
 • 5XX-es mezők: Fokozottan figyeljünk e mező magyar nyelve fordítására
 • Amennyiben a rekord a kötetes művek adatait az 505-ös mezőben rögzíti, akkor e mező tartalmát az 503-as mezőbe írjuk át.