Személyes eszközök

Útmutató könyvtárközi kölcsönzéshez olvasóknak

A DEENKWiki2 wikiből

A DEENK olvasói számára nyújtott szolgáltatások

A könyvtárközi kölcsönzés célja a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban nem megtalálható dokumentumok hozzáférhetővé tétele a Könyvtár felhasználói számára. A szolgáltatást igénybe veheti a DEENK bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi útmutatóban leírt könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását. Olvasóinktól könyvtárközi kölcsönzési kérést nem fogadunk el a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár bármely egységében, intézeti ill. tanszéki könyvtárában megtalálható dokumentumra.

Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) tagjaként széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Könyvtárközi kölcsönzési igényét regisztráció után ODR-Országos Dokumentumellátási Rendszeren adhatja fel.

 • Miután meggyőződött arról, hogy a keresett mű biztosan nincs meg a DEENK-ben, könyvtárközi kölcsönzés regisztráció után az ODR-en igényelhető. Azt, hogy a keresett mű megvan-e a DEENK-ben, ellenőrizni kell a könyvtár online és hagyományos katalógusában is. Mivel még nincs teljes állományunk számítógépen feldolgozva, az 1986 előtti kiadású művek esetében kiemelten fontos a hagyományos katalógus előzetes ellenőrzése, különösen magyar nyelvű kiadványok esetében, mivel kötelespéldányban részesülő, második nemzeti könyvtárként ezen állományunk teljességre törekvően gazdag.

 • A kérésindítás során a kért mű valamennyi rendelkezésre álló adatát fel kell tüntetni, hiszen így könnyebbé válik a kért dokumentum beazonosítása. Ha kevés adat ismert, a rendelkezésre álló segédanyagok segítségével (online katalógusok, nyomtatott jegyzékek) a kérés pontosítható.

 • A regisztráció során a kérő minden aktuális elérhetőségét megadja. Kölcsönzési kéréseket indíthat és nyomonkövetheti kéréseinek állapotát, a dokumentum megérkezéséig kapcsolatot tarthat könyvtárosával. A kérésnél fel kell tüntetni, hogy kéri-e az olvasó a külföldről történő teljesítést, és hogy a művet eredetiben kölcsönkéri vagy másolatot rendel, melyet annak kifizetése után megtarthat.


2015-től kéréseket a ODR-Országos Dokumentumellátási Rendszeren érheti el a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval.


A belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. másfél-2 hét, külföldről teljesített kérések esetén kb. másfél-2 hónap. Ezt az időtényezőt érdemes figyelembe venni.
Külföldi rendelés esetén nem lehet a kérést visszamondani. A megrendelt fénymásolat árának kifizetése után elvihető.

Ha a kért dokumentum belföldön megtalálható, a lelőhely megállapítása után a kérést a pontos lelőhelyhez továbbítjuk.

 • Eredetiben történő kérés esetén az egyetemi polgárok (oktatók, dolgozók, hallgatók) részére a belföldi szolgáltatóhoz történő visszaküldés postaköltségét a DEENK ideiglenesen átvállalja. Az egyetemmel jogviszonyban nem álló olvasóink számára a könyvek visszaküldésének költsége a postai díjszabás szerinti (0-50 g: 160 Ft, 51-100 g: 235 Ft, 101-250 g: 275 Ft, 251-500 g: 490 Ft, 501-750 g: 795 Ft, 751-2000 g: 1000 Ft, csomag 2-5 kg: 1690 Ft, 5-10 kg: 1790 Ft) és ehhez a díjhoz minden esetben hozzáadódik az ajánlott küldemény díja: 290 Ft/ csomag, ami az olvasót terheli. A külföldről megkért könyvek szolgáltatási díja minden olvasó számára továbbra is 4500 Ft/kötet, azonban ehhez hozzáadódik a külsős olvasók számára a belföldi kérésközvetítőhöz történő visszapostázás díja.

 • Amennyiben a szolgáltató költséget számol fel a dokumentum eredetiben történő elküldéséért is, azt a kérőnek kell fizetnie.

 • A fénymásolat, elektronikus formában kapott anyag költségét (mely a teljesítő könyvtártól függően változó, plusz fénymásolatoknál esetleges postaköltség) mindig az olvasó állja.

 • Régi, ritka kiadványoknál előfordulhat, hogy azokat a könyvtárak nem kölcsönzik, ilyenkor általában felajánlják a fénymásolat, vagy elektronikus, szkennelt másolat készítését. Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről csak fénymásolat, illetve elektronikus, szkennelt másolat kérhető. Amennyiben a kért anyag mikrofilmen található és azt a könyvtár megküldi, a tekercs a DEENK Kutatóban található mikrofilmolvasón tanulmányozható.

 • A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.


Ha a kért anyag Magyarországon nem található meg, a keresett művet külföldről szerezzük be.

 • Egy művet csak akkor kérünk meg külföldről, ha az belföldön nem hozzáférhető. A kérés leadása előtti egy éven belül megjelent művek esetében előfordulhat, hogy azt külföldről még nem szolgáltatják.
 • A külföldről érkezett könyvek térítési költsége kötetenként 4500 Ft.

 • A kérés leadásával a kérő vállalja, hogy a kölcsönzés során felmerülő költségeket ő, vagy a munkahelye (OTKA, PhD stb. keretből) vállalja. Ez utóbbi esetben a hallgatóktól tanszéki igazolást kérünk.

 • A külföldi cikkmásolatokat a Subito dokumentumszolgáltatón keresztül rendeljük meg. A külföldről megrendelt cikkek ára: 6-11 EUR, a teljesítés időtartama 2-5 nap. Ezt a szolgáltatást csak oktatók és PhD hallgatók vehetik igénybe. A Subitón keresztül könyvrészletekről másolatot nem tudunk rendelni (ezeket az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül kérjük meg).

 • A külföldi könyvtárközi könyvkölcsönzést az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítjuk. Mivel az OSZK-nak kialakult kapcsolatai vannak és bizonyos szabályok is léteznek arra vonatkozóan, hogy milyen témájú ill. kiadási helyű műveket honnan lehet kérni, a kérőnek felesleges külföldi lelőhelyet megadnia.A kért dokumentum megérkezéséről a kérőt automatikusan értesítjük e-mailen, ezt követően, ha nem jelentkezik, telefonon.

 • A megérkezett könyv az esetleges postaköltség, illetve számla kiegyenlítése után csak helyben használható.

 • Fénymásolat készítése a DEENK Reprográfiai Osztályától megrendelhető az e célra rendszeresített űrlapon, vagy az önkiszolgáló fénymásolók is használhatóak.

 • A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 2-3 hét, de előfordul, hogy a könyv csak néhány napig áll rendelkezésre.

 • A külföldről érkezett könyvek kivételével a könyvekre általában hosszabbítás kérhető, a határidő lejárta előtt. Ilyenkor a küldő könyvtártól függ, meghosszabbítja-e a határidőt és ha igen, mennyivel.


Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) tagjaként széleskörű kapcsolatokkal rendelkezik.