Személyes eszközök

Szabadalom-és Szabványtár

A DEENKWiki2 wikiből

A gyűjteményt mintegy 64.400 szabadalom, 80.000 szabvány, több, mint 100-féle szabványgyűjtemény és szabványjegyzék alkotja.

A felölelt szakterületek:

  • Természettudományok (matematika, fizika, kémia, földtudományok, biológia, környezettudományok, stb.)
  • Műszaki tudományok (építőmérnöki, villamosmérnöki, építész-mérnöki, gépészeti, közlekedési, vegyészmérnöki, informatikai és anyagtudományok, stb.)
  • Orvostudományok (elméleti, klinikai, gyógyszer- és egészségtudományok, stb.)
  • Agrártudományok (növénytermesztés és kertészet, állattenyésztés, állatorvostan, élelmiszertudományok, erdészet és vadgazdálkodás, stb.)
A gyűjteményt 1952-től 1995-ig a kötelespéldányok képezik. 1995-től a szabványokat csak vásárlással gyarapítjuk. A szabadalomtár 1995-ben lezárult, nem gyarapítjuk.

Feltárás, elérhetőség
A dokumentumok elektronikus adatbázisban nem szerepelnek, feltárásuk kézikönyvek alapján történik. A gyűjtemény a DEENK Műszaki Főiskolai Kari Könyvtárában található. Helyben használhatóak, kölcsönözésük, fénymásolásuk nem engedélyezett.


vissza az előző oldalra