Személyes eszközök

Régi és Ritka Könyvek Gyűjteménye

A DEENKWiki2 wikiből


Könyvtárunk mintegy 30 000 régi könyvet tartalmazó különgyűjteménnyel rendelkezik, amelybe az 1800 előtt megjelent külföldi és az 1850 előtt kiadott magyar, illetve magyar vonatkozású kiadványok tartoznak. E ritka, védett könyvek gyűjteményének gerincét a hungarika anyag képezi, nemzeti gyűjtőkörű könyvtári funkciónkból eredően. A Könyvtár ezen állományrészében őriz jelentős számú 1500 és 1600 között megjelent igen értékes antikvát. Itt kaptak helyet egyéb könyvészetileg értékes anyagok, díszművek, kuriózumok, minikönyvek, nyomtatásuk, illetve kötésük szempontjából ritka könyvek.
A régi könyvek döntő többsége 1945 után került a könyvtár birtokába. Az állomány e korai rétegének jelentős hányadát a régi magyarországi egyházi nyomtatványok alkotják, nem egy közöttük helyi, debreceni vonatkozású.
A régi nyomtatványaink között található Thuróczy János: Chronica Hungarorum című művének 1488-as brünni kiadása. Állományunknak ezt a legrégebbi magyar vonatkozású, fametszetekkel illusztrált díszes ősnyomtatványát 41 magyar vezér és király szövegközi arcképe díszíti.
E könyvek az Egyetemen folyó tudományos kutatást és oktatást szolgálják. A régi könyvek történetének kutatásával, a possessori és marginális bejegyzések feltárásával a könyvtár tudományos munkatársai az 1960-as évek óta foglalkoznak.


Használata:
A gyűjtemény a BTEK (?) zárt raktárában található.
A régi könyveket 700 000-el kezdődő számtartomány mutatja. A díszműveket, minikönyveket a helyrajzi szám előtti D, a ritka védett könyveket az RV betűjel különbözteti meg más dokumentumoktól. E gyűjteményrész kizárólag a Kutatóterembe kérhető a raktárból, az e célra rendszeresített kérőlappal. A régi könyvekről másolat nem kérhető.


vissza az előző oldalra