Személyes eszközök

Példánytípus

A DEENKWiki2 wikiből

Példánytípus és a hozzájuk tartozó kölcsönzési kódok

Az online katalógus státusz megjelenítésében a korábbi „Hozzáférhető” felirat helyett megjeleníthető a kölcsönzési politikára utaló felirat. A felirat forrása egy olyan kód (kölcsönzési kód / loan period), amelyet a példánytípus kód (Item type, 949 $t) mellett meg kell adni. Egy példánytípus kódhoz mindig csak egy, a rendszeradminisztrációs modulban meghatározott kölcsönzési(loan period) kód tartozhat; (A rendszeradminisztrációs modul "Kölcsönzési politika" táblázatában megadott párosítás a mérvadó.) Ha egy példány felvételénél a két kódot nem összetartozó, a kölcsönzési politikában megadott párosításban írjuk be, a példányt nem fogjuk tudni kölcsönözni.Kölcsönzési kódok listája

Kölcsönzési típus kód OPAC státuszban megjelenő feloldás A kód definíciója
KOLCS Kölcsönözhető / available* / loanable+Minden olvasótípus számára kölcsönözhető
OLV Korlátozottan kölcsönözhető / limited loan* Csak bizonyos olvasótípusok használhatják; részletesebb információ a honlapon és tájékoztatóknál
NEMK Helyben használható / in-library use only* / Locally readable+ Olyan raktári vagy szabadpolcos könyv, amely csak olvasóteremben használható; általában könyvtárközi kölcsönzésre sem adható ki
KEZI Kézikönyvtári példány reference item* Szabadpolcon elhelyezett kézikönyvtári példány, helyben használható
VEDE Védett rare*Régi könyv vagy egyéb különgyűjtemény, amely csak helyben használható, csak szkennelt másolat kérhető róla, könyvtárközi kölcsönzésben eredetiben nem szolgáltatható
MANU Kézirat manuscript*Fokozott szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumok, használata és másolása csak meghatározott szabályok betartásával
UNKN Virtuális példány Olyan dokumentum, aminek nincs példánya,folyóirat vagy internetes dokumentum


  • Az angol változatot Karácsony Gyöngyi és Soós Kati ellenőrizte

+ Javas Corvinaból származik

Példánytípus-kódok listája

„Item type” kód „Item type” definíció Mikor használjuk? „Loan period” kód
ab Angol tsz,. 3 nap OLV
ac Angol tsz, 1 hét OLV
ad Angol tsz, 1 hó OLV
af Folyóiratok kölcsönözhető többespéldányai (BTEK). Korábban ak kódot kapott. KÖLCS
ahKölcs. hang. KOLCS
ak Többespéldány Hazai kiadású könyvek többespéldányai, minden egyéb A, A/K betűjelű könyv.(2007. január után feldolgozott köteles is ak típusú) KOLCS
an Általános Nyelvészet, nem kölcsminden D1/48 példány ezt kapjaNEMK
ap Agrár periodikaAgrártudományi Könyvtárba átküldött köteles folyóiratok kapjákNEMK
as Angol tsz. tank. OLV
az Kölcs. kotta KOLCS
bb B, b jelű könyv + B , b betűjelű könyvek (könyvtártörténeti gyűjtemény). (A gyűjtemény 2007/2008 során történő feldolgozása során ez a típus megszűnik, helyette a kiadási dátumtól függően kap kódot. (rv vagy re vagy kf vagy ak)NEMK
bk Biokámia Tsz. (D1/35) OLV
bn Hb. nem hagy. OLV
br Hb. rövid kölcs KOLCS
bs Hb. szabad polc KOLCS
cb Családi, BTEK KOLCS
cc microsoft OLV
cd CD-ROM CD-ROM-ok, szoftverek NEMK
ce Francia, rövid KOLCS
ck Francia, hossz KOLCS
cn Francia, nemk. NEMK
co Családi, ÉTK KOLCS
db Kenézy tankönyv Tankönyv csak biológushallgatóknak OLV
dd Kenézy tankönyv Tankönyv kémikusoknak KOLCS
dh ÁTK helyben hsználhatóNEMK
di Kenézy, dissz. MANU
dk ATK kölcsönözhető korábban Kémiai Szakkönyvtár norm. kölcs. Kenézybe költözés után kk lett. KOLCS
dp ATK prezens NEMK
ds KE, folyóirat KE Kenézybe költözése óta nincs használatbaOLV
dt ÁTK tanszéki NEMK (?)
eb Olasz nemk. NEMK
ec Olasz, rövid KOLCS
ed Olasz, hosszú KOLCS
ei Magyar tsz. rövid OLV
ej Ejszakai ,NAGYK NEMK
ek Elektronikus könyv olvasó KÖLCS
em Emlékkönyvtár Egyetemi emlékkönyvtár,E betűjelű könyvek. VEDE
en Néprajzi Tsz. nem. kölcs minden D1/7 lelőhelyű példány ezt használjaNEMK
es Olasz, tanulmány KOLCS
fe Klassz. Hosszú OLV
fk Klassz. nem kölcs. NEMK
gb Német tsz. ref. NEMK
gc Német tsz. röv. OLV
gd Német tsz. h1. OLV
ge Genetika, nem kölcs. (D1/331)minden D1/331 példány ezt kapja NEMK
gj Profilidegen jegyzetG betűjelű, profilidegen egyetemi és főiskolai jegyzetek. KOLCS
gs Német tsz. h2 OLV
hb Néderlandisztika Tanszék, nem kölcsönözhető NEMK
hc Néderlandisztika Tanszék, hosszú kölcsönzésOLV
hd Köt. Zenei cd KOLCS
hr Néderlandisztika Tanszék, rövid kölcsönzésOLV
hs Néderlandisztika Tanszék, éjszakai kölcsönzésNEMK
is Iskolai értesítő Iskolai értesítők VEDE
ja Kenézy, per. a. NEMK
je Kenézy, jegyzet OLV
jj Csak joghallg. + MÁR NEM HASZNÁLJUK KOLCS
jk Kenézy, per. k.NEMK
jp Csak jog. okt. + MÁR NEM HASZNÁLJUKOLV
kb Közg. kölcs. + MÁR NEM HASZNÁLJUKKOLCS
kc Közg. nem kölcs. + MÁR NEM HASZNÁLJUK OLV
kf Külföldi könyv Külföldön 1900 után megjelent kiadványok, hungarika, kötelesből érkező bérnyomás KOLCS
kh Köteles hanganyag OLV
ki Magyar tsz. hsz. OLV
kk Kenézy, Kölcs KOLCS
km ATOMKI kölcs. OLV
kn ATOMKI nemk. NEMK
ko Köteles könyv 1952 utáni kötelespéldány szolgáltatás keretében érkezett könyvek. Külföldön megjelent magyar nyelvű könyvek (pl Kriterion Kiadó). "2007 január után feldolgozott köteles könyvek is ak - KOLCS kódokat kapnak; a 2007 előtti kötelesek ko példánytípust és KOLCS kölcsönzési kódot kapnak KOLCS
kv Köteles video OLV
kz Köteles kotta OLV
le KE tartós kölcs. MÁR NEM HASZNÁLJUK OLV
lb BTEK, szekrény KOLCS
lo Kenézy, szekrény KOLCS
mb Mikrobiológia Tsz. D1/62OLV
me Mat. tsz. rövid KOLCS
mf Mat. tsz. félhaviOLV
mk Mat. tsz. hosszú OLV
mm Magyar tsz. média NEMK
mo Mat. tsz. nemk. OLV
mp Plakát Plakátok VEDE
ms Kéziratok Kéziratok, DS jelű disszertációk MANU
mu Műv. tört. nemk. NEMK
nb Nyháza kölcs.k. -
ne Nyháza kölcs. e. -
nf Nem kölcs. folyóirat NEMK
ni Magyar tsz. ref. OLV
nj Nyháza kölcs. j. -
nk Nem. kölcs. könyv minden egyébként kölcsönözhető kategóriába kerülő könyv (ak, kf, re, ko stb.) egyedi elbírálás alapján nem kölcsönözhetővé tehető az nk kóddal. NEMK
no Nyháza olv. term -
ns Nyháza szakd. -
ny OUP nyelvkönyv NEMK
nv Neveléstudományi Tsz. nem kölcs. minden Nev. tud tanszéki példány ezt kapjaNEMK
oe Elm. Fiz. rövid OLV
og Ökológia Tsz. D1/61OLV
ok Elm. Fiz. hosszú OLV
ol Kísérleti fizika (D1/22) OLV
om O,M,T jelű könyv + O, T, M, jelzetű különgyűjtemény (A gyűjtemény 2007/2008 során történő feldolgozása során ez a típus megszűnik, helyette a kiadási dátumtól függően kap kódot. (rv vagy re vagy kf vagy ak)OLV
oh OE hossz.kölcs
on OE nem kolcs KEZI
or OE röv. kölcs OLV
ot DEOEC tanszéki példányOLV
pb Pszich. nemk NEMK
pc Pszich. rövid OLV
pd Pszich. hosszú OLV
pe Feldolg. folyói OLV
pf Pszich. oktató OLV
pk Kurrens folyói. OLV
pl Plakátok, aprónyomtatványokVEDE
pn Pedagógiai Intézet, kézikönyvtárKEZI
pr Pedagógiai Intézet, rövid kölcsönzésOLV
pq Pedagógiai Intézet, kölcsönzésOLV
ps Pedagógiai Intézet, nem kölcs. csak éjszakáraNEMK
pv Pedagógiai Intézet, védettVEDE
re 1900-1952 könyv 1900 és 1952 között megjelent hazai kiadású könyvek első példánya

OLV

rk Kenézy, nemk. NEMK
ro KE min. kölcs MÁR NEM HASZNÁLJUK OLV
rr Kenézy csak oktatóknak Kenézy csak oktatóknak OLV
rv Védett különgyűjtemény Díszműves könyvek, 1900 előtti könyvek, országgyűlési különgyűjtemény, naptárak, sematizmusok, hagyatéki különgyűjtemények, térképek, numerus currens számozású, a díszműre kiemelt különgyűjtemények.(Élettudományi is ezt használja) VEDE
rz Régi zenemű NEMK
sb Ókor nem kölcs. NEMK
sc Ókor rövid OLV
sd Ókor hosszú OLV
sf Szilárdtestfizika Tsz. (D1/21) nem. kölcs. NEMK
sn Spanyol nem kölcs. NEMK
sp Főépületi, kassai referensz Olvasótermi, kutatótermi referensz állomány. KEZI
st D1/Z referensz KEZI
sz Szláv Intézet (D1/2) nem kölcs. NEMK
ta Tartós kölcsönzés Oktatóknak tanév végéig kiadható könyv OLV
td Kassai disszertáció MANU
te TER adatok -
ti KE nem kölcs.+ KE nem kölcsönözhető; Megszűnt NEMK
ti Társadalomelméleti Intézet (D1/1)nem kölcsönözhetőNEMK
to Kassai csak oktatóknak OLV
tp Kassai kölcs KOLCS
tr Kassai rövid kölcs. OLV
tt Egyéb TEK tanszékek (D1/28, D1/30, D1/50, D1/95, D1/5) nem kölcs.NEMK
ue Földrajz hosszú OLV
uk Földrajz rövid OLV
uo Földrajz nemk. NEMK
xh Műszaki hosszú KOLCS
xk Műszaki kölcs. KOLCS
xn Műszaki nemk. OLV
xy Angol tsz. nemk NEMK
ve Kenézy régi könyv + Megszűnt !! VEDE
vk Video pártoló tagoknak kölcsönözhető OLV
zk Zenei könyvtár kölcsönözhető OLV
zn Zenei könyvtár nem kölcsönözhető NEMK
zt Zenei könyvtár tartós OLV