Személyes eszközök

ODR kéréskövetés

A DEENKWiki2 wikiből

Országos Dokumentumellátási Rendszer

 • A folyamatban lévő kérések mind a kérő mind a szolgáltató könyvtára oldalain megjelennek, ott részletesen megjeleníthetőek.
Egy szolgáltatási pont induló lapja, az általa kezdeményezett és a hozzá érkezett kérések listájával
 • Az egyes kéréscsoportok listában vagy egyesével részletesen megjeleníthetőek, csoportosan vagy egyesével módosíthatóak.
 • A kérés teljesítésének egyes fázisai elsősorban a kérések státuszának állításával követhetőek. A státuszok változását mindkét szereplő láthatja és váltakozásuk a megfelelő pontokon át is adhatja a feladatokat a másik félnek.
 • A státuszváltásokhoz üzenetváltások is társulhatnak lehetőséget adva részletesebb információcserének.
 • A státuszváltásokat és időpontjukat a rendszer naplózza, lehetőséget adva ezzel részletes statisztikák képzésére.

Tartalomjegyzék

Új kérés a kérő és szolgálató oldalán

 • Minden szolgáltatási hely kezdőlapján két listát látunk az általa kezdeményezett és a hozzá érkezett kérésekkel egyrészt státuszok másrészt partnerkönyvtárak szerinti bontásban. Ezek a listák segítenek az szolgáltatási pont aktuális tennivalóinak követésében.
 • A kérő szolgáltatási pont kezdőlapján látható az általa feladott új kérés.
Új kérés a kérő kéréslistáján


 • A szolgáltató szolgáltatási pont kezdőlapján is megjelenik ugyanez a kérés.
Új kérés a szolgáltató kéréslistáján


 • Mindkét könyvtár megjelenítheti a kérést és a kérés státuszának módosításával vagy további üzenetváltással regisztrálhatja a kérés teljesítésének következő lépéseit.
 • Az "Új könyvtári kérés" státusz még a kérő könyvtár által regisztrált, de még "nem elküldött" kérést jelenti. A kiválasztott potenciális szolgáltató még nem is látja a kérést, neki akkor lesz dolga vele, akkor "kapja meg a kérést" ha annak státusza "A dokumentum megkérve a lelőhelytől" lesz.

Előjegyzés, üzenetváltással

 • A szolgáltató a kérésnek megfelelően előjegyzi a dokumentumot, ezt státuszváltással regisztrálja és üzenetben adja meg a kért információt.
Előjegyzés és új üzenet a szolgáltatótól a szolgáltató oldalán


 • Az üzenetek beírásakor meg kell adni azt is, hogy az üzenet melyik szereplőnek (olvasó, kérő könyvtár, szolgáltató könyvtár) szól.
Előjegyzés megtörténte látható a kérő oldán is.


A dokumentum megküldése a határidő megadásával

 • A szolgáltató a teljesítést ismét a megfelelő státusz beállításával jelzi, ugyanakkor megadja a lejárati határidőt is.
A dokumentum elküldése, a határidő megadása.
 • Ugyanezek az adatok megjelennek a kérő oldalán is, aki a saját oldalán jelezheti státuszváltoztatással, hogy küldemény megérkezett, hogy átadta az olvasónak, vagy visszaküldte a szolgáltatatónak.
 • A státuszok részletesen végigkövetik egy kérés élettörténetének történéseit. Ezek azonban igény szerint alkalmazhatóak. Csak néhány kulcsfontosságú státusz használatát követeli meg a rendszer, elsősorban az alapvető statisztikák elkészíthetősége kedvéért.

Egyéb státuszváltozással kifejezhető műveletek

 • hosszabbításkérés,
 • hosszabbítás megadása határidő-módosítással
 • hosszabbítás megtagadása
 • kölcsönkapott dokumentum beérkezésének rögzítése, kiadása olvasóknak, majd visszavétele és visszaküldése
 • másolatban kapott dokumentum beérkezésének rögzítése, átadása az olvasónak, a kérés lezárása
 • árajánlatkérés, árajánlat elfogadása vagy a kérés lemondása
 • kérés lemondása, visszautasítása, törlése
 • a dokumentum visszaküldése
 • a kérés lezárása, archiválása vagy újraindítása más szolgáltatóhoz

Erről bővebben lásd még a Kéréskezelés státuszokkal szócikket.