Személyes eszközök

Médiatár

A DEENKWiki2 wikiből

media.lib.unideb.huAz Egyetemi Könyvtár gyűjtőköre 1952-től kottákkal is bővült, ettől az időponttól számíthatjuk tehát a Könyvtár kiemelkedő értéket képviselő zenei különgyűjteményének megalapozását.

A mára már mintegy százezer kötetet tartalmazó kottatár az új kiadású kották mellett - Hankiss János professzor áldozatos gyűjtőmunkájának köszönhetően - egy olyan, a 19. században, ill. a 20. század elején megjelentetett régi kottagyűjteményt is magába foglal, melyek között nagy zeneszerzők jelentős műveinek első kiadásai is megtalálhatók. Muzeális értéket képviselnek az 1820-as években Diabelli által kiadott, merített papírra, kőnyomatos technikával készült kottáink éppúgy, mint az 1800-as évek második felében, a Ricordi kiadó által megjelentetett kották. Védett állományként kezeljük Gulyás György karnagy hagyatékának dokumentumait is.

A kották mellé az évtizedek folyamán (1956-tól) rendkívül értékes külföldi és hazai kiadású hanganyag-gyűjteménnyel gazdagította zenei gyűjteményét könyvtárunk, 1987-től pedig a Zeneműtár részesül a magyarországi hanglemezkiadás dokumentumainak köteles példányaiból is. Jelenleg hangtárunk már több mint 22.000 darabból áll, benne a muzeális értékű, 78-as fordulatszámú régi művészlemezektől (pl. Alfred Cortot, Arturo Toscanini egykori felvételei) a bakelitlemezeken és hangkazettákon keresztül a legújabb kiadású külföldi és magyar CD-lemezekig, minden hanghordozó-típus széles választékával várjuk látogatóinkat.

Gyűjteményünk széles és átfogó képet nyújt a zeneirodalom egészéről, az egyes zenetörténeti korszakok, stílusirányzatok legjelentősebb képviselőiről. Évezredek zenéjével ismerkedhetnek meg itt: az antik zenétől a kortárs szerzők műveiig, tematikailag a gyűjtemény zömét kitevő komolyzenei felvételektől a szépirodalmi, archív, könnyűzenei, népzene, jazz, stb. hangdokumentumokig.

A közelmúltban Bach, Mozart és Wagner műveinek összkiadásával és egy 168 CD-s jazztörténeti kollekcióval gazdagodott gyűjteményünk.

A Zeneműtár 2005 végéig a volt Egyetemi Templomban működött, majd 2006. januárja óta az újonnan épült Kenézy Élettudományi Könyvtár földszintjén nyert elhelyezést Zenemű- és Médiatár néven, ahol a gazdag zenei gyűjtemény használata kiegészül a zenei, művészeti folyóiratok helyben olvasásának s a gondosan válogatott kézikönyvtár tanulmányozásának lehetőségével, jó feltételeket teremtve a tudományos kutatómunkához is. Az olvasói térben 6 csatornás technikai berendezés a művek helyben hallgatását, a videoterem filmek megtekintését és videós egyetemi szemináriumok megtartását teszi lehetővé. A zenei vonatkozású CD-ROM-ok helyi használata, a Zeneműtár dolgozói által épített hanganyag-, film- és kottaadatbázisok (köztük a multimédia jellegű, CD-adatbázis) egyaránt hozzájárulnak az olvasói igények mind korszerűbb kielégítéséhez s a kutatói tevékenység támogatásához.

A Zenemű- és Médiatár elsődleges feladatának tekinti a széleskörű zenei művelődés iránti igény kielégítését, a zenei oktatás és nevelés, valamint a zenekutatás segítését, a muzsikusok, színházi énekesek és kórustagok zeneművekkel való ellátását, de video-, DVD- és könnyűzenei felvételei által segíteni szeretné olvasóit szabadidejük értékes és hasznos eltöltésében is.

Rendezvényeivel - kamarakiállításaival, előadás-sorozataival, hangversenyeivel - mindenek előtt a komolyzene, a jazz, a magyar népzene és a kortárs magyar irodalom hazai és határon túli értékeit kívánja népszerűsíteni. Terveink között szerepel a Jazzbarátok Körének megszervezése, valamint az '56-os forradalom évfordulójához kapcsolódó megemlékezés-sorozat is.

A Médiatár használata:

A dokumentum helyrajzi száma és egyéb adatai a számítógépes katalógusban (OPAC) vagy a cédulakatalógusban találhatók meg. A dokumentumok a raktárból kérőlap kitöltésével kérhetők ki.

Dokumentumok kölcsönzése:


Dokumentumtípus Helyrajzi szám betűjele Kölcsönözheti
Hangkazetták A.MK, A/K.MK Minden olvasó (5 db 5 napra)
K.MK DE oktatói, PhD hallgatók, Konzervatórium hallgatói (5 db 5 napra)
Hanglemezek A.LP, AK.LP Minden olvasó (5 db 5 napra)
K.LP DE oktatói, PhD hallgatók, Konzervatórium hallgatói (5 db 5 napra)
Zenei CD-k K.HCD Minden olvasó (5 db 5 napra)
Kották A.Z Minden olvasó (5 db 1 hónapra)
K.Z De oktatói, Phd hallgatók, Konzervatórium hallgatói (5 db 5 napra)
K.RZ Konzervatórium oktatói, oktatási órán való szemléltetés céljára (5 db 5 napra)
Videokazetták V DE oktatói, PhD hallgatók, Konzervatórium, BTK, TTK hallgatói, oktatási órán való szemléltetés céljára (2 db 2 napra)
„Bölcsész” videokazetták Sorszám/2002 BTK hallgatók, oktatók, PhD hallgatók (2 db 2 napra)
DVD-k DVD DE oktatói, PhD hallgatók, Konzervatórium, BTK, TTK hallgatói, oktatási órán való szemléltetés céljára (2 db 2 napra)


A határidő lejárta esetén a vissza nem szolgáltatott dokumentumok után késedelmi díjat számolunk föl. Az elveszített vagy megrongált, megcsonkított dokumentumokért kártérítést kell fizetni, melynek mértéke nem a dokumentum beszerzési, hanem annak gyűjteményi értékétől függ.

Nem kölcsönözhető művek
A muzeális érték, vagy állományvédelmi szempontok alapján nem kölcsönözhetővé nyilvánított zenei hanganyag és kotta, valamint a Gulyás György hagyaték dokumentumai.

Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományunkban nem fellelhető műveket budapesti, vagy vidéki könyvtárakból szerezzük be olvasóink számára.

Általános- és szaktájékoztatás Saját állományunkról, tényekről, adatokról és a zenetudomány teljes területéről szóban, telefonon (52/518-600/62869) és e-mailben (info@lib.unideb.hu vagy zenemutar@lib.unideb.hu).

Helybenolvasás, helybenhasználat Az olvasóteremben a 2 férőhelyes kutatói hely, valamint a 6 csatornás olvasói helyek segítségével zeneművek, irodalmi hangfelvételek helyben hallgatására nyílik lehetőség. A zenei, művészeti folyóiratok és CD-ROM-ok, valamint a kézikönyvtári állomány tanulmányozása révén olvasási, kutatási lehetőséget biztosítunk olvasóink számára.

Videofilmek, DVD-k megtekintése Saját, vagy a könyvtár állományában lévő videofilmek, DVD-k levetítése, speciális egyetemi szemináriumok megtartásának lehetősége a videoteremben (ez utóbbi előzetes bejelentkezés alapján).

Események, rendezvények Évfordulókhoz, ünnepekhez kötődő kamara-kiállítások, hangversenyek, szerzői estek, élménybeszámolók rendezése, szervezése.

lap tetejére

vissza az előző oldalra