Személyes eszközök

Könyvtárnyilvántartó

A DEENKWiki2 wikiből

Országos Dokumentumellátási Rendszer

Gyakran Ismételt Kérdések a könyvtárnyilvántartó felületéről

Könyvtáradatok ellenőrzése lépésről lépésreA Könyvtárnyilvántartóban szereplő adatok amellett, hogy segítik a kapcsolattartást partnereinkkel, befolyásolják a rendszer többi elemének működését. Ezért különösen fontos, hogy minél több és pontosabb információt adjunk meg könyvtárunkról, annak állományáról, hiszen ez segíti felhasználóinkat, partnereinket abban, hogy minél teljesebb képet kapjanak szolgáltatásainkról.


A korábbi, kétszintű hierarchia nem volt megfelelő az összetettebb struktúrájú könyvtárak leírására. A megújult, négyszintűvé vált könyvtáradatbázis újragondolt szerkezeténél fogva a korábbinál rugalmasabban képes tükrözni a könyvtárak bonyolultabb szervezeti viszonyait, ezek változásait, valamint az állománymozgásokat. Ezzel egy időben ellátja a kéréseket közvetítő tranzakciós adatbázis működésének irányítását a finoman hangolt beállítási lehetőségek és jogosultsági rendszer alapján, illetve tartalmazza a MOKKA feltöltési beállításait is. A könyvtáradatbázisban megadott kódfeloldások határozzák meg azt is, hogy a MOKKA-ODR példánytárban tárolt lelőhelykódok hogyan és milyen csoportosításban oldódnak fel a keresőfelületen.


A könyvtáradatbázis a könyvtárak OSZK-kódjával dolgozik. A kód szabványos formája pl. D1, azaz a betű és szám elem között nincsen szóköz. Kérjük mindenképpen ezt a formát használják a könyvtár különböző egységeinek felvételekor. Ha ezzel a formával nem sikerül a kívánt műveletek (új egység felvétele, módosítás stb.) végrehajtása ne kísérletezzen más hasonló formákkal (szóköz, aláhúzás stb. a kódon belül), hanem kérje kollégánk segítségét az odrsegitseg@odrportal.hu címen.


A könyvtárak fastruktúrája a háromszögekre kattintva megnyitható


A Könyvtár szint a hivatalos intézményt tükrözi, annak alapvető adatait közli, valamint a MOKKA-ODR katalógus keresésében a megjelenítésben, és a statisztikákban van szerepe.
A Szolgáltatási hely az ODR alapegysége, egy-egy önállóan működő könyvtárközi kölcsönzési pont. Egy könyvtár kötelezően minimum egy szolgáltatási hellyel rendelkezik, de lehet több szolgáltatási helye is, pl. tagkönyvtárak, önállóan kölcsönző vagy szolgáltató kari, tanszéki vagy fiókkönyvtárak, ahová az olvasók könyvtárközi kölcsönzést kérhetnek. Szerepe van a könyvtárközi tranzakciós műveletekben, a kérésátirányításban.


A Gyűjtemény azonos jellemzőkkel bíró, a szolgáltatásban azonos módon viselkedő dokumentumokat tartalmaz. A gyűjtemények oldják fel a MOKKA-ODR-katalógusban szereplő lelőhelyeket. Itt állíthatjuk be, hogy a gyűjtemény szolgáltat-e, ha igen, mit és hogyan, mi a kölcsönzési politikája, alapértelmezett példánytípusa.
A lelőhely könyvtár dokumentumpéldányainak könyvtáron belüli elhelyezkedését kifejező kód, amelyek a MOKKA-ODR adatbázisba küldött példányrekordokban szerepelnek


Minden könyvtár esetében létre kell hoznunk legalább egy-egy könyvtár, szolgáltatási pont, gyűjtemény és lelőhely adatcsoportot.

  • A könyvtárnyilvántartó adatbázis azokról a katalógusokról is tartalmaz adatokat, amelyekből a bibliográfiai és/vagy példányadatokat töltenek be a MOKKA-ODR adatbázisba.
Az adatok elsősorban a feltöltés módjára és a betöltés közben szükséges adatkonverziókra vonatkozó adatokat tartalmaz.
A katalógus-adatokat a MOKKA-ODR rendszeradminisztrátorok tartják karban.


A MOKKA-ODR kereső példány-megjelenítést a könyvtárnyilvántartóban különböző szinten rögzített adatok teszik lehetővé. Adatok rögzítéséről bővebben.

A kereső példánymegjelenítésének könyvtárnyilvántartóval összefüggő elemei


Az, hogy a beküldött példányadatok hogyan jelennek meg a keresőben és hogy adható-e fel rájuk kérés, jelentős mértékben függ attól, hogyan állítjuk be a könyvtárstruktúrát. Példák