Személyes eszközök

Könyvtáradatok ellenőrzése lépésről lépésre

A DEENKWiki2 wikiből

Országos Dokumentumellátási Rendszer


Az alábbiakban azt foglaljuk össze, hogy a rendszer használatba vétele előtt milyen ellenőrzéseket érdemes elvégezni a szolgáltató könyvtáraknak illetve a csak kérő könyvtáraknak rekordjaikon.


Fontos! Az új könyvtáradatbázis létrehozásakor minden, a régi ODR-ben lévő adatot áttöltöttünk és konvertáltunk. Így minden korábban regisztrált könyvtár már rendelkezik a rendszer használatához szükséges könyvtár, szolgáltatási pont, gyűjtemény és lelőhely adatlappal, tehát a fő tennivaló ezeknek az adatoknak esetleges kiegészítése, módosítása.
FIGYELEM! Ha már korábban regisztrált, és mégsem találja meg adatait, emiatt nem tudja módosítani pl. az intézmény nevét, ne kíséreljen meg semmiképp új könyvtárat/szolgáltatási pontot létrehozni! Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.

Tartalomjegyzék

Belépés, keresés, megjelenítés

1. Írja be böngészőjébe a http://www.odrportal.hu címet!
2. Lépjen be a portál felületére a régi ODR-ben is használt felhasználónevével!
Sikeres bejelentkezés után megjelenik a felhasználói név a portál jobb felső sarkában
Bejelentkezés


Sikeres bejelentkezés


Ha a bejelentkezés nem sikerül, írjon az odrsegitseg@odrportal.hu címre.


3. Indítsa el a könyvtárnyilvántartó felületét a "Szolgáltatások" menüben!


A könyvtárnyilvántartó a "Szolgáltatások" menüben.
4. A könyvtárnyilvántartó nyitólapjának bal paneljében a könyvtárak listáját látja. A jobb panelben különféle szempontok szerint kereshetünk a könyvtárakra.
A könyvtárlistában induláskor a könyvtárak listáját találja, de a könyvtár neve melletti háromszögre egyet kattintva "megnyithatjuk" az alájuk tartozó szolgáltatási pontokat, majd gyűjteményeket és lelőhelyeket.


A jobbra mutató háromszög-nyílra kattintva az alatta lévő szint lenyílik
5. Keressünk könyvtárunkra. A könyvtárkód vagy hely szerinti keresést érdemes leginkább kipróbálni.
Ha nem férünk hozzá kényelmesen a keresőmezőhöz, a két panel közötti választóvonal elhúzásával átméretezhetjük a paneleket.
A keresőkérdés beírásában autocomplete funckió segít, a szűkítési szempontokat kijelölhetjük.
A keresőkérdés összeállítása után a "Keresés" gombra kattintunk.A keresés eredménye a bal oldali panelben jelenik meg.
6. Jelenítsük meg a könyvtárrekord különböző szintjeihez tartozó adatokat.
Az egyes könyvtársorokat a már ismert módon, a háromszögekkel megnyithatjuk.
A megjeleníteni kívánt szint sorára egyet kattintva a jobb oldali panelben megkapjuk a szinthez tartozó adatokat, amelyek legtöbbször több oldalon oszlanak meg.
Az adatok keresését, megjelenítését mindenki megteheti, az adatok módosítása csak megfelelő jogosultsággal végezhető. Ha a megjelenített adatok halványan jelennek meg, nincs jogosultsága az adatok szerkesztéséhez. Ha a régi ODR-ben volt jogosultsága az adatok szerkesztéséhez, de azok most csak halványan jelennek meg, írjon az odrsegitseg@odrportal.hu címre.
A könyvtár neve melletti háromszögre kattintva megjelenítettük a könyvtár szolgáltatási pontjait, majd az egyik szolgáltatási pont gyűjteményeit. A keresett gyűjtemény kijelölésével és kattintással megjelenítjük az ablak bal oldalán a gyűjtemény adatait: először az alapadatokat, majd az ODR adatokat.

Adatok ellenőrzése, javítása

Katalógus

Fontos! A Katalógus szint adatait ne módosítsa, ne hozzon létre és ne töröljön katalógust. Ha úgy találja, hogy a könyvtáráról megadott katalógusadatok hiányosak vagy nem felelnek meg a valóságnak jelezze a odrsegitseg@odrportal.hu címen.

Szolgáltató könyvtárak számára fontos adatok

Az alábbiakban azokkal az adatelemekkel foglalkozunk, amelyek ellenőrzése és beállítása fontos ahhoz, hogy a könyvtár szolgáltató könyvtárként vegyen részt az ODR tranzakciókban és valamilyen formában a rendszer működését befolyásolják.

A "csak" tájékoztató jellegű adatokat itt nem soroljuk fel. Azok leírása a Könyvtáradatok, Szolgáltatási pont adatai, Gyűjtemény-adatok címszavak alatt található.

Könyvtár

1. A könyvtár kikeresése után jelenítse meg a könyvtár szint adatait.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

-a könyvtárkódot nem lehet változtatni
-ha valami probléma van vele forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a könyvtár hivatalos neve magyarul, kötelező elem.
A kereső példányinformációnak megjelenítésében is szerepe van.
 • Angol-név
a könyvtár hivatalos neve, angolul
a portál angol verziója használja
 • Könyvtártípus
listából választható, akár több típus is
a bal oldali oszlopban szereplő lehetséges típusok közül válasszon ki egy típust majd az oszlopok között lévő jobbra mutató nyilakkal emelje át az aktuális könyvtár típusainak jobb oldali oszlopban lévő listájába
ha törölni kíván típust az adott könyvtártól fordított irányban mozgassa át a sorokat az oszlopok között
kitöltése elsősorban statisztikai szempontból fontos
Könyvtártípus megadása és a módosítások mentéseLeírás

 • Névváltozatok
a rövidített nevet érdemes kitölteni, mert a tranzakciós adatbázis ezeket fogja megjelenítésre használni.
-Kattintsunk a táblázat alatt lévő "Hozzáad" gombra, majd megjelenő segédablakban adjuk meg a névváltozatot és típusát, majd a mentés gombbal írjuk az új nevet a táblázatba.
Névváltozatok megadása


 • A módosítsokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

Felhasználók

csak bejelentkezett felhasználók számára láthatók a könyvtár, és a szolgáltatási pont regisztrált felhasználói és jogosultságaik
jogosultságtól függően az adatok szerkeszthetőek vagy csak tájékoztatnak a könyvtár könyvtárközi kölcsönzést végző kollégáiról.
itt lehet új felhasználót felvenni a "Hozzáad" gombra kattintva.


A már felvett felhasználó adatait szerkeszteni a felhasználót kiválasztva, majd a "Szerkeszt" gombra kattintva tudjuk (pl. jelszó, vagy ügyintéző nevének megváltoztatása), felhasználót törölni a kiválasztás után az "Eltávolít" gombbal lehet.
Már felvett felhasználóhoz új jogosultságot is itt lehet hozzáadni:
a felhasználó kiválasztása után a "Szerkeszt"-re kattintva, majd a felugró "A felhasználó szerepköreinek listája" keretben a "Hozzáad" gombbal vehetünk fel új szerepkört,
a "Szerkeszt" gombbal módosíthatunk már hozzáadott szerepkört, és
az "Eltávolít"-tal törölhetünk.


-"ODR könyvtári főadminisztrátor" szerepkörrel lehetséges a könyvtár és a hozzá tartozó szolgáltatási pont/ok adatainak szerkesztése, fontos, hogy a megfelelő szolgáltatási ponto/ka/t pipáljuk be előbb, aztán jelöljük ki a szerepkört a listából.
-"ODR könyvtári adminisztrátor" szerepkörrel lehetséges egy vagy több megadott szolgáltatási pont adatainak szerkesztése, fontos, hogy a megfelelő szolgáltatási ponto/ka/t pipáljuk be előbb, aztán jelöljük ki a szerepkört a listából.
-"ODR könyvtárközi kölcsönző" szerepkörrel lehetséges a Kérésadminisztráció kezelése, kérések indítása, adminisztrálása a kiválasztott szolgáltatási pont/ok nevében. Itt is fontos, hogy a megfelelő szolgáltatási ponto/ka/t pipáljuk be előbb, aztán jelöljük ki a szerepkört a listából.


3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzíteni kell az adatbázisban.

Szolgáltatási pont

1. Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt szolgáltatási pont adatait a bal oldali oszlopban a megfelelő szolgáltatási pont nevére kattintva.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

-a szolgáltatási hely egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy Könyvtárnak egyetlen szolgáltatási pontja van, megegyezik a Könyvtár kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel visz be egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.


 • Név
a szolgáltatási hely hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a szolgáltatási pont ezen a néven fog szerepelni
 • Angol név
a szolgáltatási hely hivatalos neve, angolul
 • Névváltozatok
lásd erről a Könyvtárnál írottakat.

ODR

 • ODR e-mail
a könyvtárközi kölcsönzés e-mailcíme
a szolgáltatási pont erre az e-mailre várja a leveleket. A kérésnyilvántartó rendszerből is ide fognak érkezni az értesítések és a kérésekben is ez a cím jelenik meg.
 • Fogad-e egyéni felhasználói kéréseket
a szolgáltatási hely fogad-e beiratkozott olvasóitól könyvtárközi megrendeléseket
 • Üres űrlapos kérések fogadása
a könyvtár fogad-e más könyvtáraktól üres kérőlapos (a MOKKA-ODR-katalógusban nem megtalált dokumentumokra vonatkozó) kéréseket.
Az üres űrlapos kérések szolgáltató könyvtárak listájában csak az a szolgáltatási pont fog megjelenni, amelyik ezt az értéket bepipálja és van legalább egy szolgáltató gyűjteménye.
 • Kér-e a könyvtár emailben értesítést kéréseinek státuszváltozásaikor. (a könyvtárnyilvántartó következő verziójával megjelenő funkció)
 • Számlázási adatok
ezek az adatok kerülnek át a kérésnyilvántartó rendszerbe számlázási adatként.
-Adószám
-Számlázási név
-Számlázási cím
-Számlaszám
 • Szolgáltatások
a szolgáltatási pont megadhatja az által végzett dokumentumellátási alapszolgáltatásokat, azok árait és speciális feltételeit. Ezek az adatok megjelennek a MOKKA-ODR keresőben a szolgáltatási ponthoz tartozó példányok esetében és befolyásolhatják, milyen szolgáltatási opciók jelennek meg kérésfeladáskor a szolgáltatási ponthoz címzett kérések esetében:
-helyben használható
-helyben kölcsönözhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasói kölcsönzésre kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasótermi használatra kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben egyedi elbírálás alapján kérhető
-fénymásolatban kérhető
-OCR nélküli digitális másolatban kérhető
-OCR-ezett digitális másolatban kérhető.

Figyelem! Ha a rovat ki van töltve, és akár csak egy szolgáltatás is meg van már adva, a rendszer ellenőrzi a rovat tartalmát, és a kérők csak az itt megadott szolgáltatási formára fognak tudni kérést indítani (pl. ha nincs beállítva a "fénymásolatban kérhető" szolgáltatás, csak eredetiben történő kölcsönzést és digitális másolatszolgáltatást fognak tudni kérni a partnerek).

Vállalt szolgáltatások megadása

Elérhetőség

Az itt megadott elérhetőségi adatokkal fog a kérésnyilvántartás dolgozni.

Ország
Város
Utca, házszám
Irányítószám
Hosszúsági fok
Szélességi fok
Levelezési cím, Város
Levelezési cím, Utca, házszám
Levelezési cím, Irányítószám
Adminisztrációs email-cím
A szolgáltatási pont "általános", nem ODR-feladatokhoz rendelt email címe.
Telefon
Fax


Partnerek

A szolgáltatási hely mely más szolgáltatási helyeknek ad át és melyektől vesz át kéréseket, amiket az nem tud teljesíteni (jellemzően egy könyvtár szolgáltatási helyei egymás közt, vagy más megállapodás alapján), ill. melyek a "kedvenc könyvtárai", melyeket elsősorban igénybe szokott venni könyvtárközi kölcsönzés céljából (ezek példányai a keresés eredményeképp kapott találati listában elől szerepelnek majd)
Ezeket az adatokat a könyvtárnyilvántartó következő verziójában tudjuk majd megadni. Egyelőre ne próbálkozzunk vele.

3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

Gyűjtemény

1. Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt gyűjtemény adatait a bal oldali oszlopban a megfelelő gyűjtemény nevére kattintva.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

szükség esetén megengedhető, hogy a gyűjtemény kódja az OSZK kód és egyéb kódok kombinációja legyen (pl.: D1/O). Ezt csak abban az esetben használjuk, ha ez új gyűjteményt fejez ki a csak OSZK kódot használó gyűjteményhez képest. (Ne próbáljuk az egyediség-ellenőrzés megkerülésére használni, mert az a könyvtárközi kéréseket adminisztrálásában gondot okozhat.)
a gyűjtemény egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy szolgáltatási helynek egyetlen gyűjteménye van, megegyezik a szolgáltatási hely kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel próbál bevinni egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a gyűjtemény hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a gyűjtemény ezen a néven fog szerepelni
 • Angol név
a gyűjtemény hivatalos neve, angolul
 • Névváltozatok
lásd erről a Könyvtárnál írottakat.

ODR

 • Szolgáltat
ettől az adattól függ, hogy a MOKKA-ODR keresőfelületen lehet-e kérést indítani egy szolgáltatási ponthoz. Azokhoz a szolgáltatási pontokhoz küldhető kérés, amelyekhez legalább egy szolgáltató gyűjtemény tartozik.
Ha egy gyűjtemény akár csak egy rövid ideig is nem szolgáltat, a szolgáltatást jelző pipát ki kell venni ha azt akarjuk, hogy ne tudjanak a gyűjteményhez kérést indítani. A beállítás a MOKKA-ODR katalógusban megtalált példányokra feladott és az Üres kérőlapos kérésekre egyaránt vonatkozik.


 • ODR példánytípus
a keresőfelület azokról a példányokra vonatkozó szolgáltatásokról is ad információt, amelynek forrásai elsődlegesen az egyes példányokkal beérkező adatok. Ezek hiányában a példány gyűjteményénél megadott értékek alapján jelennek meg a lehetséges szolgáltatási formák.
A gyűjteményi szolgáltatási politikát is a példányoknál ismert módon kell megadni egy 0 ill 1 karakterekből álló számsor formájában. "0"-t használunk, ha egy szolgáltatást nem nyújt a gyűjtemény, "1"-et, ha a szolgáltatás elérhető.
Balról jobbra az alábbi szolgáltatásokről adhatunk információt:
-OCR-ezett digitális másolatban kérhető.
-OCR nélküli digitális másolatban kérhető
-fénymásolatban kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben egyedi elbírálás alapján kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasótermi használatra kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasói kölcsönzésre kérhető
-helyben kölcsönözhető
-helyben használható
-gyűjteményi alapértelmezett (0)


Példák a példánytípusokra:

Példánytípus Jelentése
000000000 védett gyűjtemény, amely semmilyen szolgáltatásban sem hozzáférhető az olvasók számára, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
000000010védett példány, amelyet csak a könyvtár olvasótermeiben lehet használni, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
110000110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de digitális másolatot kérésre készít róla, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
001000110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de fénymásolatot kérésre készít róla, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
000011110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatja a könyvtár, s a kérő könyvtár továbbkölcsönözheti olvasóinak,fénymásolatot, digitális másolatot nem készít róla,a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust


 • Lelőhely
A gyűjteményhez tartozhat egy vagy több lelőhely is. Minden példányrekordban megadott lelőhely a gyűjtemény nevével oldódik fel a keresőfelületen. Így a ténylegesen használt, de a külső felhasználó számára információt nem hordozó lelőhelyeket "eldughatjuk" a gyűjtemény neve mögé.
A lelőhelyeknek két szintjét különböztetjük meg.
Elsődleges lelőhelyek
a felküldött példányinformációk 852 $b almezőjének tartalma
Másodlagos lelőhelyek
a felküldött példányinformációk 852 $c almezőjének tartalma

3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

A "csak kérő könyvtárak" számára fontos adatok

Az alábbiakban azokkal az adatelemekkel foglalkozunk, amelyek ellenőrzése és beállítása fontos ahhoz, hogy a könyvtár kérő könyvtárként vegyen részt az ODR tranzakciókban és valamilyen formában a rendszer működését befolyásolják.

A egyéb adatokat itt nem soroljuk fel. Azok leírása a Könyvtáradatok, Szolgáltatási pont adatai, Gyűjtemény-adatok címszavak alatt található.


Könyvtár

1. A könyvtár kikeresése után jelenítse meg a könyvtár szint adatait.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

-a könyvtárkódot nem lehet változtatni
-ha valami probléma van vele forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a könyvtár hivatalos neve magyarul, kötelező elem.
A kereső példányinformációnak megjelenítésében is szerepe van.


 • Könyvtártípus
listából választható, akár több típus is
a bal oldali oszlopban szereplő lehetséges típusok közül válasszon ki egy típust majd az oszlopok között lévő jobbra mutató nyilakkal emelje át az aktuális könyvtár típusainak jobb oldali oszlopban lévő listájába
ha törölni kíván típust az adott könyvtártól fordított irányban mozgassa át a sorokat az oszlopok között
kitöltése elsősorban statisztikai szempontból fontos
Könyvtártípus megadása és a módosítások mentéseLeírás

 • Névváltozatok
a rövidített nevet érdemes kitölteni, mert a tranzakciós adatbázis ezeket fogja megjelenítésre használni.
-Kattintsunk a táblázat alatt lévő "Hozzáad" gombra, majd megjelenő segédablakban adjuk meg a névváltozatot és típusát, majd a mentés gombbal írjuk az új nevet a táblázatba.
Névváltozatok megadása


 • A módosítsokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

Felhasználók

csak bejelentkezett felhasználók számára láthatók a könyvtár, és a szolgáltatási pont regisztrált felhasználói és jogosultságaik
jogosultságtól függően az adatok szerkeszthetőek vagy csak tájékoztatnak a könyvtár könyvtárközi kölcsönzést végző kollégáiról.
itt lehet új felhasználót felvenni a "Hozzáad" gombra kattintva.
A már felvett felhasználó adatait szerkeszteni a felhasználót kiválasztva, majd a "Szerkeszt" gombra kattintva tudjuk (pl. jelszó, vagy ügyintéző nevének megváltoztatása), felhasználót törölni a kiválasztás után az "Eltávolít" gombbal lehet.
Már felvett felhasználóhoz új jogosultságot is itt lehet hozzáadni:
a felhasználó kiválasztása után a "Szerkeszt"-re kattintva, majd a felugró "A felhasználó szerepköreinek listája" keretben a "Hozzáad" gombbal vehetünk fel új szerepkört,
a "Szerkeszt" gombbal módosíthatunk már hozzáadott szerepkört, és
az "Eltávolít"-tal törölhetünk.


3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

Szolgáltatási pont

1. Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt szolgáltatási pont adatait a bal oldali oszlopban a megfelelő szolgáltatási pont nevére kattintva.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

-a szolgáltatási hely egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy Könyvtárnak egyetlen szolgáltatási pontja van, megegyezik a Könyvtár kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel visz be egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.


 • Név
a szolgáltatási hely hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a szolgáltatási pont ezen a néven fog szerepelni
 • Névváltozatok
lásd erről a Könyvtárnál írottakat.

ODR

 • ODR e-mail
a könyvtárközi kölcsönzés e-mailcíme
a szolgáltatási pont erre az e-mailre várja a leveleket. A kérésnyilvántartó rendszerből is ide fognak érkezni az értesítések, és a kérésekben is ez a cím jelenik meg.
 • Fogad-e egyéni felhasználói kéréseket
a szolgáltatási hely fogad-e beiratkozott olvasóitól könyvtárközi megrendeléseket
 • Kér-e a könyvtár emailben értesítést kéréseinek státuszváltozásaikor. (a könyvtárnyilvántartó következő verziójával megjelenő funkció)
 • Számlázási adatok
ezek az adatok kerülnek át a kérésnyilvántartó rendszerbe számlázási adatként.
-Adószám
-Számlázási név
-Számlázási cím
-Számlaszám

Elérhetőség

Az itt megadott elérhetőségi adatokkal fog a kérésnyilvántartás dolgozni.

Ország
Város
Utca, házszám
Irányítószám
Levelezési cím, Város
Levelezési cím, Utca, házszám
Levelezési cím, Irányítószám
Adminisztrációs email-cím
A szolgáltatási pont "általános", nem ODR-feladatokhoz rendelt email címe..
Telefon
Fax


3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

Gyűjtemény

1. Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt gyűjtemény adatait a bal oldali oszlopban a megfelelő gyűjtemény nevére kattintva.

2. Javítsa, egészítse ki a szükséges adatokat. Egyes mezőket egyszerűen kitöltve, másokat felugró ablakok segítségével szerkeszthet.

Alapadatok

szükség esetén megengedhető, hogy a gyűjtemény kódja az OSZK kód és egyéb kódok kombinációja legyen (pl.: D1/O). Ezt csak abban az esetben használjuk, ha ez új gyűjteményt fejez ki a csak OSZK kódot használó gyűjteményhez képest. (Ne próbáljuk az egyediség-ellenőrzés megkerülésére használni, mert az a könyvtárközi kéréseket adminisztrálásában gondot okozhat.)
a gyűjtemény egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy szolgáltatási helynek egyetlen gyűjteménye van, megegyezik a szolgáltatási hely kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel próbál bevinni egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a gyűjtemény hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a gyűjtemény ezen a néven fog szerepelni

ODR

 • Szolgáltat
ettől az adattól függ, hogy a MOKKA-ODR keresőfelületen lehet-e kérést indítani egy szolgáltatási ponthoz. Azokhoz a szolgáltatási pontokhoz küldhető kérés, amelyekhez legalább egy szolgáltató gyűjtemény tartozik.
Ha egy gyűjtemény akár csak egy rövid ideig is nem szolgáltat, a szolgáltatást jelző pipát ki kell venni ha azt akarjuk, hogy ne tudjanak a gyűjteményhez kérést indítani. A beállítás a MOKKA-ODR katalógusban megtalált példányokra feladott és az Üres kérőlapos kérésekre egyaránt vonatkozik.
 • Lelőhely
A gyűjteményhez legalább egy elsődleges lelőhelynek tartoznia kell.

3. A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva rögzítse az adatbázisban.

MOKKA-ODR feltöltők számára fontos adatok

Feltöltés

A példányadatok csak akkor töltődnek be sikeresen a MOKKA-ODR katalógusba, ha a könyvtáradatbázisban a feltöltés előtt megjelenítjük az alábbi adatokat:

- Szerepeljen a feltöltő katalógus kódja a könyvtárnál. Itt a példányadatok 852 $a almezőjében megadott adatnak megfelelő katalóguskódra kell gondolni. (Az itt használt katalóguskódnak meg kell egyeznie, a rekorddal feltöltött rekordfejlécben szereplő X-MOKKA-Location kóddal. Ha a két kód között eltérés van, a fejlécben szereplő kóddal dolgozik a rendszer.)
Ha úgy látja ez nincs rendben forduljon odrsegitseg@odrportal.hu címhez. (Lásd még erről:[1])
- Szerepeljen a példány lelőhelye (Példányadatok 852 $b) a megfelelő gyűjteményhez utalva.
Kitöltéséről
-Ha a példányrekordban allelőhelyet is megadunk (852 $c almező), annak a megfelelő gyűjteménynél is szerepelnie kell másodlagos lelőhelyként.
Kitöltéséről

Megjelenítés

A példányinformációk MOKKA-ODR keresőben való korrekt megjelenítéséhez szükséges adatok

Könyvtár

Alapadatok

-a könyvtárkódot nem lehet változtatni
-ha valami probléma van vele forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a könyvtár hivatalos neve magyarul, kötelező elem.
A kereső példányinformációnak megjelenítésében is szerepe van.
 • Angol-név
a könyvtár hivatalos neve, angolul
a portál angol verziója használja

Szolgáltatási pont

Alapadatok

-a szolgáltatási hely egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy Könyvtárnak egyetlen szolgáltatási pontja van, megegyezik a Könyvtár kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel visz be egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.


 • Név
a szolgáltatási hely hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a szolgáltatási pont ezen a néven fog szerepelni
 • Angol név
a szolgáltatási hely hivatalos neve, angolul

ODR

 • Szolgáltatások
a szolgáltatási pont megadhatja az által végzett dokumetumellátási alapszolgáltatásokat, azok árait és speciális feltételeit. Ezek az adatok megjelennek a MOKKA-ODR keresőben a szolgáltatási ponthoz tartozó példányok esetében és befolyásolhatják, milyen szolgáltatási opciók jelennek meg kérésfeladáskor a szolgáltatási ponthoz címzett kérések esetében:
-helyben használható
-helyben kölcsönözhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasói kölcsönzésre kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasótermi használatra kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben egyedi elbírálás alapján kérhető
-fénymásolatban kérhető
-OCR nélküli digitális másolatban kérhető
-OCR-ezett digitális másolatban kérhető.


Vállalt szolgáltatások megadása

Gyűjtemény

Alapadatok

szükség esetén megengedhető, hogy a gyűjtemény kódja az OSZK kód és egyéb kódok kombinációja legyen (pl.: D1/O). Ezt csak abban az esetben használjuk, ha ez új gyűjteményt fejez ki a csak OSZK kódot használó gyűjteményhez képest. (Ne próbáljuk az egyediség-ellenőrzés megkerülésére használni, mert az a könyvtárközi kéréseket adminisztrálásában gondot okozhat.)
a gyűjtemény egyedi kódja, kötelező elem. Ha egy szolgáltatási helynek egyetlen gyűjteménye van, megegyezik a szolgáltatási hely kódjával.
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
-új kód bevitelekor egyediség-ellenőrzés történik;
ha az egyediség-ellenőrzés nem enged bevinni egy kódot, ne próbálja úgy megkerülni a problémát, hogy szóközzel, kötőjellel próbál bevinni egy variánst. Forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.
 • Név
a gyűjtemény hivatalos neve magyarul, kötelező elem
a MOKKA-ODR keresőben a gyűjtemény ezen a néven fog szerepelni
 • Angol név
a gyűjtemény hivatalos neve, angolul

ODR

 • Szolgáltat
ettől az adattól függ, hogy a MOKKA-ODR keresőfelületen lehet-e kérést indítani egy szolgáltatási ponthoz. Azokhoz a szolgáltatási pontokhoz küldhető kérés, amelyekhez legalább egy szolgáltató gyűjtemény tartozik.
Ha egy gyűjtemény akár csak egy rövid ideig is nem szolgáltat, a szolgáltatást jelző pipát ki kell venni ha azt akarjuk, hogy ne tudjanak a gyűjteményhez kérést indítani. A beállítás a MOKKA-ODR katalógusban megtalált példányokra feladott és az Üres kérőlapos kérésekre egyaránt vonatkozik.


 • ODR példánytípus
a keresőfelület azokról a példányokra vonatkozó szolgáltatásokról is ad információt, amelynek forrásai elsődlegesen az egyes példányokkal beérkező adatok. Ezek hiányában a példány gyűjteményénél megadott értékek alapján jelennek meg a lehetséges szolgáltatási formák.
A gyűjteményi szolgáltatási politikát is a példányoknál ismert módon kell megadni egy 0 ill 1 karakterekből álló számsor formájában. "0"-t használunk, ha egy szolgáltatást nem nyújt a gyűjtemény, "1"-et, ha a szolgáltatás elérhető.
Balról jobbra az alábbi szolgáltatásokről adhatunk információt:
-OCR-ezett digitális másolatban kérhető.
-OCR nélküli digitális másolatban kérhető
-fénymásolatban kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben egyedi elbírálás alapján kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasótermi használatra kérhető
-könyvtárközi kölcsönzésben olvasói kölcsönzésre kérhető
-helyben kölcsönözhető
-helyben használható
-gyűjteményi alapértelmezett (0)


Példák a példánytípusokra:

Példánytípus Jelentése
000000000 védett gyűjtemény, amely semmilyen szolgáltatásban sem hozzáférhető az olvasók számára, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
000000010védett példány, amelyet csak a könyvtár olvasótermeiben lehet használni, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
110000110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de digitális másolatot kérésre készít róla, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
001000110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben nem szolgáltatja a könyvtár, de fénymásolatot kérésre készít róla, a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust
000011110az ilyen típusú példányokat a tulajdonos könyvtár olvasói kölcsönözhetik, könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatja a könyvtár, s a kérő könyvtár továbbkölcsönözheti olvasóinak,fénymásolatot, digitális másolatot nem készít róla,a típus a gyűjteményhez beállított alapértelmezés, az IKR nem küldött típust


Az fentiekben beállított adatok megjelenése a MOKKA-ODR keresőben

Speciális műveletek

 • A korábbi adatbázist teljes egészében áttöltöttük így a könyvtárak nagy részének esetében ritkán lehet szükség az alábbiakban tárgyalt műveletekre.
 • Az esetek nagy részében a meglévő tételek aktualizálását, kiegészítését kell elvégezni a fentiek szerint.

Törlés

 • Ténylegesen törölni csak olyan tételeket lehet az könyvtáradatbázisból, amelyeknek még semmilyen kapcsolatai nincsenek. A kapcsolatokkal rendelkező tételek csak névlegesen törölhetőek: megmaradnak és csak státuszok lesz törölt.
-Ugyanakkor törölt státuszú tétel OSZK-kódjával új tétel már nem lesz létrehozható.
_Ezért csak nagy körültekintéssel töröljön és előtte minden esetben konzultájon a odrsegitseg@odrportal.hu címen.
 • Ha mégis törlési műveletre kerül sor,
-a törlés kezdeményezésére a könyvtárlistában kerülhet sor.
- a könyvtárfa megnyitásával keressük ki a törlendő tételt
- a tétel nevére állva jobb egérkattintásra megjelennek a tétellel végezhető speciális műveletek
-a törlés kezdeményezése után a rendszer rákérdez, hogy mi a szándékunk az tétel alá rendelt egységekkel: azokat is törölni kívánjuk vagy átmozgatjuk egy azonos szinten lévő tételhez:
--szolgáltatási pont törlésekor az alatta lévő gyűjteményeket átmozgathatja másik kiválasztott szolgáltatási ponthoz.
--gyűjtemény törlésekor az alatta lévő lelőhelyeket átmozgathatja egy másik kiválasztott gyűjteményhez.
Törlés alárendelt egységek átmozgatásával


 • Figyeljen arra, hogy megfelelő átmozgatási célpontot válasszon. Ha véletlenül rossz helyre került az átmozgatott tétel, OSZK kódjára való kereséssel nyomára bukkanhatunk.


Rossz helyre mozgatott gyűjtemény kódjára végzett keresés

Új tétel létrehozása

 • Ha a létre hozni kívánt szolgáltatási pont, gyűjtemény bevitelekor a rendszer az OSZK-kódot duplumnak jelzi, ne próbálja a kód formájának megváltoztatásával megkerülni a problémát: próbáljon gondosan rákeresni a tételre. Ha nem sikerül megjeleníteni, konzultájon a odrsegitseg@odrportal.hu címen.
Kódegyediség megsértésére figyelmeztető üzenet
 • Csak abban az esetben hozza létre az új tételt, ha biztosan nem lehet előzménye az adatbázisban.

Tételek átmozgatása

 • Ha egy gyűjteményt egyik szolgáltatási ponttól a másikhoz kell áttennünk, ne a gyűjtemény törlését majd újra létrehozását válasszuk. Erre az esetre szolgál az "átmozgatás" művelet.
 • Hasonlóan mozgathatunk át szolgáltatási pontot könyvtárak között.
 • Az átmozgatás természetesen az átmozgatott tétel alá rendelt minden egység átmozgatását is jelenti.
 • Az átmozgatást a könyvtárlistában megnyitott könyvtárfa megfelelő szintjére jobb egér gombbal kattintva kezdeményezhetjük.
Fájl:Odr atmozgatas.JPG.JPG
Az átmozgatás kezdeményezése
Átmozgatáskor listából kell kiválasztanunk a cél tételt