Személyes eszközök

Könyvtáradatok

A DEENKWiki2 wikiből

Könyvtárnyilvántartó

A Könyvtárra mint intézményre vonatkozó általános adatok.

Piros színű ÚJ! felirattal emeltük ki azokat az adatokat, melyek a Könyvtárnyilvántartóban elérhető, a korábbihoz képest új funkciók működéséhez szükségesek.


Alapadatok

 • ÚJ! Állapot
Elsősorban a rendszer számára fontos információ, ez alapján szerkeszthetőek, illetve jelennek meg vagy nem jelennek meg a könyvtárak a listákban. Értékei lehetnek: aktív, törölt, regisztráló.
Aktív: élő, működő könyvtár
Törölt: szervezeti változások vagy más ok miatt törlésre került könyvtár, a listákban is megjelenik, de csak az a felhasználó tudja visszaállítani aktívra, aki jogosult a könyvtár adatainak módosítására.
Regisztráló: olyan könyvtár, mely már regisztrált, de még inaktív, mert a regisztrációja még nem került aktiválásra. A listákban megjelenik, de nem szerkeszthető, csak az ODR rendszeradminisztrátor számára.
 • ÚJ! Ha az "Adminisztrátor által megjelölt" opció be van pipálva egy könyvtár adatlapján, az a könyvtár jelenik meg a Könyvtárnyilvántartó kezdőlapján ha nincs bejelentkezve felhasználó.
 • OSZK kód
-a könyvtár szabványos, egyedi kódja, kötelező elem
-a könyvtárkódot minden esetben úgy kell beírni, hogy annak betű és szám eleme között se szóköz, se egyéb jel ne legyen; egyedül a "/" megengedett azokban az esetekben, amikor egy kódhoz tartozó allelőhelyeket veszünk fel, például tanszéki könyvtárak kódjainak esetében.
pl.:
D1, BCS1, B1, TFV1, D1/10
meglévő könyvtárkódokat nem lehet javítani; ha probléma van velük, forduljon segítségért az odrsegitseg@odrportal.hu címhez.


 • ÚJ! ODR használati típus
Lehetséges értékei:
- ODR-ben kérő és szolgáltató könyvtár (korábbi elnevezés: ODR-t használó könyvtár)
- külföldi könyvtár
ezt a külföldi kérésközvetítést végző BME-OMIKK és OSZK fogja jellemzően használni
- belföldi, ODR-t nem használó könyvtár
alapadataival szerepel a rendszerben, de nincs még regisztrált felhasználója, így nem is kér, nem is szolgáltat az ODR-ben
- ODR-ben csak kérő könyvtár (korábbi elnevezés: belföldi, csak egyedi megbeszélés alapján szolgáltató könyvtár)
csak saját kéréseit adminisztrálja a rendszerben, de szolgáltatóként aktívan nem szerepel; csak kér, nem szolgáltat az ODR-en keresztül, de könyvtárközi kölcsönzést végez.

Az "ODR-t használó könyvtár" kategóriába tartoznak az ODR-tagkönyvtárak, illetve azon könyvtárak, melyek vállalják a felületen kérések fogadását és teljesítését. A három új típus bevezetésére azért került sor, hogy a rendszert használó kérő könyvtárak azokat a kéréseiket is itt tudják maguk egyoldalúan adminisztrálni, amelyeket ODR-en kívüli könyvtárhoz indítanak vagy közvetítenek. Ebben az esetben a kérés teljes adminisztrációját a kérő könyvtár végzi. Ha egy könyvtár ODR-en kívüli könyvtárhoz (külföldi könyvtárhoz, belföldi, ODR-t nem használó könyvtárhoz vagy belföldi, csak egyedi megbeszélés alapján szolgáltató könyvtárhoz) akar kérést iktatni, fel kell vennie őket partnerei közé.

Fontos! Ha egy könyvtár szeretne szolgáltatni, azaz kérést fogadni és teljesíteni az ODR felületen, amellett, hogy ODR használati típusát "ODR-t használó könyvtár"-ra állítja, rendelkeznie kell legalább egy szolgáltató gyűjteménnyel is! Utóbbi beállításáról részletes leírást talál ezen a linken.

 • Név
a könyvtár hivatalos neve magyarul, kötelező elem.
A kereső példányinformációnak megjelenítésében is szerepe van.
 • Angol-név
a könyvtár hivatalos neve, angolul
 • Alapítási év
a könyvtár alapításának éve
 • Igazgató
a könyvtár vezetőjének neve
 • Web
a könyvtár honlapjának webcíme
 • Könyvtártípus
listából választható, akár több típus is
kitöltése elsősorban statisztikai szempontból fontos

Leírás

 • Fenntartó/k
a könyvtár fenntartója/fenntartói
 • Leírás
a könyvtár rövid leírása
 • Alapítvány
a könyvtárhoz kötődő alapítvány megnevezése
 • Szakmai szervezeti tagság
szakmai szervezetek (pl.:ODR, MOKKA, EISZ, OCLC), mely(ek)nek a könyvtár tagja, a tagság kezdete és vége
a MOKKA-tagság és típusának kitöltése azért fontos, mert ennek alapján fognak a könyvtárak a MOKKA-portál könyvtárakra vonatkozó oldalain megjelenni.
 • Névváltozatok
korábbi név, rövidített név, névváltozat, idegennyelvű név.
Ha a könyvtár nevét átírjuk, ide beemelhetjük a korábbi névalakot is.
az itt megadott névváltozatokra keresni is lehet a Könyvtáradatbázisban

Elérhetőség

 • Elérhetőségi adatok:
A könyvtár intézményi címei, elérhetősége
Ország
Város
Utca, házszám
Irányítószám
Hosszúsági fok
Szélességi fok
Levelezési cím, Város
Levelezési cím, Utca, házszám
Levelezési cím, Irányítószám
ÚJ! Adminisztrációs email-cím
A könyvtár hivatalos, központi e-mailcíme, mely nem feltétlenül az ODR-feladatokhoz kötődik.
Telefon
Fax

Gyűjtőkör

 • Gyűjtőköre
a könyvtár gyűjtőköre
 • Gyűjtött dokumentumtípusok
a könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok felsorolása
 • Adatbázis-szolgáltatások
a könyvtárban elérhető külső adatbázisok, szolgáltatásuk kezdete és vége
 • Software
a könyvtár integrált könyvtári rendszere illetve a könyvtárközi szolgáltatás szempontjából fontos szoftver-eszközök (Ariel, könyvtárközi kölcsönzési adminisztrációs rendszer)

ÚJ! Munkatársak

A Felhasználók közül itt jelenik meg annak a munkatársnak a neve és beosztása, akit publikusnak jelöltek

Felhasználók

 • Felhasználók:
Csak az adott könyvtár megfelelő szerkesztői jogosultsággal rendelkező felhasználói számára láthatók a könyvtár, és a szolgáltatási pont regisztrált felhasználói és jogosultságaik (a publikus munkatársak neve és beosztása bárki számára megtekinthető a tesztfelületen)
Jogosultságtól függően az adatok szerkeszthetőek vagy csak tájékoztatnak a könyvtár könyvtárközi kölcsönzést végző kollégáiról.
ÚJ! Itt állíthatjuk be, hogy a könyvtár mely felhasználói jelenjenek meg minden felhasználó számára a Munkatársak fülön. Ha a felhasználó adatlapján a Publikus opciót bejelöltük, neve, valamint az opció alatt lévő Beosztás rubrikába beírt szöveg megjelenik a Munkatársak fülre kattintva minden felhasználó számára. A Beosztás rovatba érdemes beírni, hogy az adott kolléga mivel foglalkozik, és ha a könyvtár több szolgáltatási ponttal rendelkezik, érdemes itt azt is feltüntetni, hogy ezek közül ő melyikhez tartozik, pl. Könyvtárközi kölcsönző, DEENK Társadalomtudományi Könyvtár.
Itt lehet új felhasználót felvenni a "Hozzáad" gombra kattintva.


ÚJ! FONTOS!!! Az épp bejelentkezett saját felhasználónk adatainak szerkesztését a Könyvtár szint adatlapjának alján lévő Felhasználó szerkesztése gombbal tudjuk kezdeményezni.

Más már felvett felhasználó adatait szerkeszteni a felhasználót kiválasztva, majd a "Szerkeszt" gombra kattintva tudjuk (pl. jelszó, vagy ügyintéző nevének megváltoztatása), felhasználót törölni a kiválasztás után az "Eltávolít" gombbal lehet.
Már felvett felhasználóhoz új jogosultságot is itt lehet hozzáadni:
a felhasználó kiválasztása után a "Szerkeszt"-re kattintva, majd a felugró "A felhasználó szerepköreinek listája" keretben a "Hozzáad" gombbal vehetünk fel új szerepkört
a "Szerkeszt" gombbal módosíthatunk már hozzáadott szerepkört, és
az "Eltávolít"-tal törölhetünk.


-"ODR könyvtári főadminisztrátor" szerepkörrel lehetséges a könyvtár és a hozzá tartozó szolgáltatási pont/ok adatainak szerkesztése.
-"ODR könyvtári adminisztrátor" szerepkörrel lehetséges egy vagy több megadott szolgáltatási pont adatainak szerkesztése.
-"ODR könyvtárközi kölcsönző" szerepkörrel lehetséges a Kérésadminisztráció kezelése, kérések indítása, adminisztrálása a kiválasztott szolgáltatási pont/ok nevében.
-ÚJ!!! "NPA Állományadat bejelentése" szerepkörrel lehetséges az NPA állományadatok szerkesztése a megadott szolgáltatási pont/ok esetében.
-ÚJ!!! "NPA Új cím bejelentése" szerepkörrel lehetséges a MOKKA katalógusban nem szereplő periodikum bejelentése, illetve módosítás kérése.

A módosításokat a "Mentés" gombra kattintva mindig rögzítse az adatbázisban.


 • Szolgáltatási hely hozzáadása: ha még nincs szolgáltatási hely, a könyvtár adatait átemelve hozza létre azt, ha már van, üres űrlapot kínál fel.
Szolgáltatási helyet is csak akkor próbáljon létrehozni, ha meggyőződött róla, hogy nincs még felvéve azzal a lelőhellyel szolgáltatási pont.
A szolgáltatási pont kódokra is egyediség-ellenőrzés történik.


 • Katalógus hozzáadása: az/ok az adatbázis/ok, amely/ek/ből a MOKKA-ODR adatbázisba küldött rekordok származnak.
A katalógus-adatok karbantartása nem az egyes könytárak feladata.