Személyes eszközök

Kérésközvetítés külföldre

A DEENKWiki2 wikiből


Országos Dokumentumellátási Rendszer


A külföldre közvetített kérések alapjában véve három szereplő között zajlanak:

- a kérő
csak a szolgáltatóval áll kapcsolatban, a külföldre továbbítás részleteiről nem értesül
- a szolgáltató
a külföldre közvetítésben ő az aktív szereplő, a külföldi partner nevében is végzi az adminisztrációs lépéseket. (Ez különbözteti meg ezt a funkciót a kéréstovábbítástól, ahol a továbbító eredeti szolgáltató elengedi a kérést, és következő szolgáltató válik az aktív féllé.)
- a külföldi partner
passzív szereplő


A külföldre közvetítéskor az eredeti, a kérő és szolgáltató viszonylatát kifejező kérésből létrejön egy másodlagos kérés, amely a szolgáltató és külföldi partner közötti tranzakciókat hordozza.


Külföldi közvetítést csak az a könyvtár tud végezni, amelynek partnerei között szerepel külföldi könyvtár.


Tartalomjegyzék

A külföldi kérésközvetítés lépései

Külföldi intézmény regisztrálása az ODR-ben

 • A külföldi partnert a könyvtárnyilvántartó felületre belépve a nyitóoldalon vehetjük fel. (Hasonlóan egyéb új partner regisztrációhoz)
 • A külföldi partner intézménykódjának a nemzetközi intézményazonosítót használjuk.
 • Az ODR használati típusnál be kell állítani a "külföldi könyvtár" típust. Ez teszi lehetővé, hogy a könyvtár a későbbiekban passzív szereplő legyen.
- nem kell szolgáltató gyűjteményének lennie.
- nem kell felhasználójának lennie.
 • Címadatok beállítása
 • Mentés egyetlen szolgáltatási pontot tartalmazó gyűjteményként.
 • Az így létrehozott partner "regisztráló" státuszú lesz. Kérni kell aktiválását az ODR rendszeradminisztrátortól. odrsegitseg@odrportal.hu

Külföldi intézmény felvétele partnerként

 • A külföldi kéréstovábbítást végző szolgáltatási pont partnerei közé fel kell venni a regisztrált külföldi könyvtárat.

Beérkező kérés továbbítása külföldi partnernek

 • A könyvtár az ODR kezdőlapon kilistázott "A szolgáltatási helyhez érkezett kérések" közül "A dokumentum megkérve a lelőhelyről" státuszú kérések közül választhatja ki azokat, amelyeket nem közvetlenül teljesít, hanem külföldre közvetít. FONTOS! Ha a kérés státuszát másra módosítom, már nem fogok tudni kérést közvetíteni (a legutolsó beállított státusz visszavonható).
 • Az ilyen státuszú kérések részletes megjelenítése után a "Kérés továbbítása ODR-en kívüli partnernek" feliratra kattintva kezdeményezzük a kérés továbbítását.
Ez a felirat csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltatási pontnak vannak ODR-en kívüli partnerei.
A külföldre közvetíthető kérésben megjelenő felirat
 • A közvetített, "csatolt kérés" létrehozása:
- A kérésközvetítés első lépéseként ki kell választanom azt a partnert, akihez a kérést közvetíteni kívánom. A listában csak a partnerként már felvett könyvtárak jelennek meg.
- Az eredeti kérés szükséges adatai átkerülnek a másodlagos kérésbe, de ezeket szükség szerint változtatjuk.
- A kérés státusza a "A dokumentum megkérve a lelőhelyről" státuszú legyen.
- Mentsük a másodlagos kérést. Sikeres mentés esetén létrejön az eredeti kéréshez kapcsolt közvetített kérés. Ha egy kéréshez kapcsolt kérdés tartozik, erre felirat figyelmeztet a kéréstalálati lista tételei mellett.
 • Az fentiek lépésekkel létrehozott kapcsolt kérés meglétére felirat figyelmeztet a találati listákon.
 • Ha a kapcsolt kérés létrehozása sikeresen megtörtént, az eredeti kérés státusza automatikusan "Kérés szolgáltatóhoz közvetítve"-re válik.
 • A keletkező kérésben a továbbiakban
-- a státuszok változtatásával követhető a külföldi partnerrel folyó tranzakció alakulása
-- a külföldi partner "nevében" is a szolgáltató adminisztrál.
-- itt regisztrálható a külföldi partner felé teljesítendő fizetési kötelezettséget


Külföldi kérés érkeztetése, költségkezelése • Az eredeti kérésben
-- folyik a szokásos módon és munkamegosztással a kérő és szolgáltató közötti munkafolyamat.
-- ebben a kérésben regisztrálhatja szolgáltató a vevő által fizetendő költségeket
-- a regisztrált költségek alapján szállítólevél/számlakezdeményező állítható ki a vevő számára


A kérő és szolgáltató közötti tranzakció az eredeti kérésben a szokásos módon adminiszhtrálható.

A külföldi kérések megjelenése a könyvtár egyéb kérései között

A Kezdőlap

szolgáltató

 • A könyvtárhoz érkező kérések között látható az kérőtől beérkező kérés "Külföldre továbbított" státusszal.
 • A közvetített második kérés a könyvtár által feladott kérések között található a megfelelő státuszú kérések között (Szolgáltatóhoz elküldve/A kérés megküldve/A dokumentum visszaküldve stb.). A szolgáltatóra való korlátozás használatával szűrhetem ki könnyen a külföldi kéréseket.
A szolgáltató kezdőapján megjelenő közvetített kérés

kérő

A kérő kezdőlapján megjelenő közvetített kérés

Találati lista

 • A találati listákban a "A kéréshez kapcsolt kérés tartozik" felirat figyelmeztet a közvetített kérésekre.
A kapcsolt kérés jelzése
 • Figyelem!! A kapcsolt kérést a kérő szerepkörű könyvtár nem tudja megnyitni, azzal csak a szolgáltató dolgozhat. A kérő könyvtár csak az eredeti, általa indított kérést tudja kezelni a normál, nem közvetített kérésekéhez hasonló módon. A csatolt kéréshez csak a szolgáltatónak van hozzáférése.

Részletes megjelenítés

 • Ha közvetített kéréssel van dolgunk, a részletes megjelenítésben mindkét kapcsolódó kérés megjelenik és a kettő között lapozgatva regisztrálhatjuk a kérés menetét mind a kérő -- szolgáltató, mind a szolgáltató -- külföld viszonylatában.


A közvetített kérések részletes megjelenítésekor mindkét kérés megjelenik.