Személyes eszközök

Helyben használat, BTEK

A DEENKWiki2 wikiből

A raktárban található nem kölcsönözhető könyveket az Olvasóterembe ill. a Kutatóterembe kérheti ki az olvasó. A könyv helyrajzi számát a katalógusok valamelyikéből kell kikeresni, ezt a megfelelő kérőlapon feltüntetni, a kérőlapot elektronikusan elküldeni vagy az Olvasóteremben, illetve a Kutatóteremben leadni. A ún. díszműves, illetve védett dokumentumokat a Folyóiratolvasó - Kutatóteremben lehet igényelni piros színnel nyomott kérőlapon. A 13.00 óráig leadott kéréseket aznap délutánra, a 13.00 óra után leadottakat pedig csak másnap 14.00 óra után tudjuk kiszolgálni. A helyben használható dokumentumokról meghatározott szabályok szerint, csak a könyvtárban készülhet másolat.


Gyűjteményegységek Hol használható?
Különgyűjtemények
  • Hagyatéki könyvtárak

    (pl.: Országh László: OL, Kardos László: KL, Berki Róbert: BR, Csécsy Imre: Csécsy stb.)

  • 100.000- es helyrajzi számú könyvek
  • Régi és ritka könyvek:

    Kner nyomdatörténeti gyűjtemény, 700.000-es helyrajzi számú, ún. Díszműs könyvek stb.

Betűjel nélküli, 1900 előtt megjelent könyvek


Olvasótermi, kutatótermi, kézikönyvtári gyűjtemények


  • Lelőhelyén
Folyóiratok, hírlapok, időszaki kiadványok
Multimédia CD-ROM, DVD
Egyéb, nem hagyományos dokumentumok: plakátok, térképek, régi iskolai értesítők stbKézirattári dokumentumok


Disszertációk, emlékkönyvtári anyag, egyetemtörténeti gyűjtemény