Személyes eszközök

Folyóiratok szériái

A DEENKWiki2 wikiből

A folyóirat modulban minden folyóirat címhez annyi szériát hozunk létre, ahány példányban jár a folyóiratunk. A folyóiratok szériáinak definiálása a Folyóiratok >> Folyóiratok ablak "Szériák"táblázatában történik. A szériák definiálásakor a szériák egyedi azonosítót kapnak, megadjuk a példány szállítójával és rendelési ciklusával kapcsolatos információkat, valamint folyóirat kurrens és archívált számainak, köteteinek viselkedését.

A modul minden űrlapjára érvényes, hogy a szürke mezők kitöltése kötelező!

Tartalomjegyzék

Szériák ablak

Fájl:Szeriak.JPG


Széria adatai

szériaazonosító

 • folyóirat egy megrendelt sorozatát azonosítja a modulbeli funkciók folyamán
 • lehet betűk, vagy számok sora, illetve ezek vegyesen. A karaktersorozat tartalmazhat szóközöket, és egyéb írásjeleket is. A lényege, hogy egyedinek kell lennie.
A DEENK-ben jelenleg az alábbi szériaazonosítókat használjuk:
szériaazonosító megjegyzés
Kköteles, bármely gyarapítás osztályon és igényhelyen
CScsere, bármely gyarapítás osztályon és igényhelyen
AVVásárolt, KG gyarapítási osztály, ac igényhely
V Vásárolt, NAGYK gyarapítási osztály, bármely igényhely
ovVásárolt, OEC gyarapítási osztály, bármely igényhely
TVVásárolt, KG gyarapítási osztály , KG, Kg igényhelyek
AjAjándék, NAGYK gyarapítási osztály, bármely igényhely
oajAjándék, OEC gyarapítási osztály, bármely igényhely
AAAjándék, KG gyarapítási osztály, ac igényhely
TAAjándék, KG gyarapítási osztály, KG, Kg igényhelyek
A DRH gyarapítási osztály által jelenleg használt szériaazonosítók:
szériaazonosító megjegyzés
RV vásárolt, DRH gyarapítási osztály, bármely igény hely
RA ajándék, DRH gyarapítási osztály, bármely igény hely
RK köteles, DRH gyarapítási osztály, bármely igény hely
RCScsere, DRH gyarapítási osztály, bármely igény hely

lelőhely

 • a folyóirat kurrens, még nem kötett számainak a lelőhelye
 • Egy legördülő listából kell választanunk. A modul a listát a rendszeradminisztrációs modulban felvett lelőhelyekkel tölti fel.
  • Ha az egér bal gombjával egyszer rákattintunk a lelőhely-mezőre, majd ütemesen elkezdjük begépelni a keresett lelőhelykód első betűit, a lista mindig a megfelelő helyre ugrik. Így böngészve könnyen el tudunk igazodni egy hosszú lelőhelylistában is.
 • a lelőhelyet és a jelzetet az egyes szériákhoz kell megadni, s ezt az abba a szériába tartozó összes füzetre érvényesnek fogja tekinteni a rendszer – visszamenőleg is.
 • Ha egy folyóirat kurrens példányainak lelőhelye vagy jelzete megváltozik, akkor a széria adatainál csak akkor végezzünk módosítást, ha ezt a változást a széria összes még be nem kötött példányára érvényesíteni akarjuk, azokra is, amelyek korábban érkeztek. Ha csak a változás időpontja után érkezett példányokra vonatkozik a változás, akkor új szériát kell felvennünk.
 • a még nem kötött, kurrens példányok fellelhetőségének megadására füzetenként csak akkor van lehetőség, ha azokhoz példányadatokat hozunk létre. A példányadat nélküli füzetek lelőhelyét és aktuális jelzetét a program abból határozza meg, hogy az adott példányt mely szériához érkeztette a felhasználó.
 • a kurrens lelőhely az online katalógusban a hosszú kijelzés "Állományadatok" mezőjében látszik.

aktuális jelzet, a raktári jelzet

 • a MARC-rekord 949-es $a, és $b almezőit töltjük föl tartalommal.
 • az aktuális jelzet megjelenik a hosszú kijelzés "Állományadatok" mezőjében is.

üzenet mező

 • megjegyzéseink a példányok érkeztetésekor bukkannak fel egy külön ablakban. Ebbe a mezőbe olyan, a folyóirat legtöbb példányát érintő különleges információt érdemes feljegyezni, amire az érkeztetés munkafolyamatában figyelni kell.


Füzetek példányadatai

A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy széria számait egyenként (füzetenként), kötészet előtt is kölcsönözni lehessen.

 • A „füzetek példányadatai” blokkban a check box-ba való kattintással tudjuk eldönteni, hogy kívánunk-e minden egyes érkeztetett füzet számára külön példányrekordot, azaz egyenként 949-es mezőt létrehozni a MARC-rekordban.
 • Ha pipát teszünk a négyzetbe, kitölthetjük a többi kölcsönzéshez szükséges adatot:
  • példánytípus
  • kölcsönzési típus
  • ár
  • szükség esetén egyéb, helyi definiálású almező
   • ezeket a dollárjel majd az almezőkódjuk megadasával kell beírnunk
pl. $oK
 • vonalkódot a rendszer automatikusan generál a példánynak
 • A példány-, és a kölcsönzési típus egyaránt a rendszeradminisztrációs modulban felvett listákból kerül a periodika modulba.
 • A téma beviteli mezőbe írt információ a példányrekord 949-es $d almezőjébe kerül. (Ezt a DEENK-ben nem használjuk)

A füzetenkénti példányadatokat csak abban az esetben kell létrehozni a folyoirat kurrens példányait intenziven kölcsönözzük. Ha nem vagy csak elvétve kölcsönözzük fölöslegesen terheljük a rendszert és az olvasót a füzetenkénti példányadatokkal. (Esetenkénti kölcsönzéskor a Kölcsönzési modul példányablakában tudunk példányrekordot készíteni a kölcsönzés előtt.)

Archiválási adatok

 • A "Kötendő" check box kitöltésével döntjük el, hogy kívánuk-e archíválni a folyóiratnak ezt a szériáját.
 • Ha az archíválást választottuk a "Kötészeti adatok" és "Kötetek adatai" blokkok kitölthetővé válnak. *Ha nem archívlunk, azt kell megadnunk, hogy mennyi idő, egészen pontosan hány hónap múlva kívánjuk leselejtezni a széria füzeteit. Ebbe a mezőbe csak számokat írhatunk!
  • A megadott selejtezi időlejárta után a széria egyes számai felkerülnek a selejtezési listára, amit az "Archíválás">>"Selejtezés" ablakban kezelhetünk.

Kötészeti adatok

 • A kötészeti adatok megadása nem kötelező, selejtezendő szériák esetében ki sem tudjuk tölteni ezeket a mezőket.

füzetek száma egy kötetben

 • Érkeztetéskor a modul megvárja, míg az általunk egy kötetbe szánt mennyiségű füzet beérkezik a könyvtárba, majd egy felugró ablakban jelzi, hogy „a beérkezett füzetek száma elérte a köthető mennyiséget”.
  • Az üzenetet minden mentés után megkapjuk mindaddig, amíg a köttetést el nem végezzük.

Ezért, ha csak év végén akarjuk köttetni a folyóiratokat érdemes a teljes évfolyam füzetszámát ide írni függetlenül attól, hogy tényleges hány szám kerül majd egy kötetbe.

  • Ha több megrendelésünk is van egy példányablakban, akkor annyiszor kapjuk meg a figyelmeztetést, ahány szériára igaz az állítás ugyanabból a rekordból.
 • Ez a szám csak az érkezetéskor adott üzenetek megjelenését befolyásolja, a köttettesékor ettől függetelenül dönthetünk a tényleges egybe kötendő füzetek számáról.

kötészet

 • a szériára jellemző kötéstípust adhatjuk meg:
  • könyvtári kötés
  • téka
  • kartonálás.
 • az itt megadott érték a tényleges kötetösszeállításkor megváltoztatható
 • a kötészeti listán is megjelenő információ

szín

 • a kötés gerincének színére utal.
 • A legördülő listában 15 szín közül választhatunk.
 • az itt megadott érték a tényleges kötetösszeállításkor megváltoztatható
 • a kötészeti listán is megjelenő információ

címke

 • a szériának azt a címét kell bevinnünk, amit a kötészet során a gerincre kívánunk aranyoztatni.
 • Ez a teljes, vagy rövidített kötészeti cím később a kötészeti ablakban jelenik meg, oda automatikusan viszi magával a rendszer.
 • az itt megadott érték a tényleges kötetösszeállításkor megváltoztatható
 • a kötészeti listán is megjelenő információ

üzenet

 • az üzenet mezőben a szériéra vonatkozó speciális tudnivalókat írhatjuk.
 • az ide beírt üzenet a folyóirat modul egyéb szériára vonatkozó ablakaiban is megjelenik.
 • Ide írjuk be azt is, ha a folyóirat egyes köteteihez a következő évben

nem külön füzetként megjelenő tartalomjegyzék, index tartozik.

  • az ilyen jellegű tartalomjegyzékeket nem érkezetejük önálló indexként
  • az ide beírt üzenet figyelmeztet a kötetösszeállításkor illetve kötészetre küldéskor, hogy addig ne állítjuk össze a kötetet, amíg a tartalomjegyzék meg nem érkezik.

Megrendelések Megrendelés elkészítéséhez a „folyóirat” menüpont „folyóirat” ablakának „megrendelések” adatcsoportját kell figyelnünk. Az „új” ikonra kattintva kérhetünk új űrlapot ehhez. A „módosítás” ikonnal változtathatunk a már elmentett beállításokon, a „törlés” ikonnal kiiktathatjuk a felesleges sorokat.

Kötetek adatai

 • Ebbe a blokkba kerülnek azok az adatok, amelyek az archíválásra összeállított kötetek állománybavételéhez szükségesek.
 • Az itt beírt adatok megjelennek majd az "Archíválás">>"Állománybavétel" ablakban, de ott még felülbírálhatóak.

Leltári szám

 • azt a rendszeradminisztrációban előre definiált leltári számsort kell kiválasztani, ahonnan a széria leltári számát adni szeretnénk.


Leltári kategória

 • nem használjuk

Lelőhely

aktuális jelzet

 • az archívált kötetek aktuális jelzete
 • 949 $a
 • lehet a szériára jellemző állandó szám, vagy választhatjuk mindig a legördülő menüből.


raktári jelzet

 • az archívált kötetek raktári jelzete
 • 949 $b
 • lehet a szériára jellemző állandó szám, vagy választhatjuk mindig a legördülő menüből.

téma

 • az állománybavett kötet példányrekordjának 949-es $d almezőjébe kerül.
 • a DEENK-ben nem használjuk

példánytípus, kölcsönzési típus

 • az állománybavett kötet kölcsönzési politikájának megfelelően választjuk

ár

 • a teljes kötet ára
 • ha egy évfolyamot több kötetbe kötünk,
  • minden kötetnek külön példánysora lesz
  • az évfolyam árát ezek között kell "elosztani"
   • első kötet hordozza a teljes árat
   • többi kötet értéke 0

egyéb almezők

 • ezeket a dollárjel majd az almezőkódjuk megadasával kell beírnunk
pl. $oK
 • akkor töltsük ki ezt a mezőt, ha állománybavételkor a széria minden kötetére érvényes "egyéb almezőt" akarunk kitöltetni

Megrendelések

 • A folyóiratszéria aktuális rendelési adatait tartalmazza ez a blokk.
 • Ha a folyóirat rendelését a gyarapítási modulban végezzük, az ott létrehozott rendelés adatai íródnak át ide.


Megrendelések ablak

Fájl:Megrendelések.JPG

Előfizetési időszak

 • Az aktuális rendelési ciklus kezdő és záró dátuma.
 • A záró dátum megadása is kötelező.
 • Egy szériának egy időintervallumban csak egy rendelése lehet.
 • A lejárt előfizetési időszakok megújítása egyenként, csoportosan vagy automatikusan lehetséges.

Szállító, szállíási idő, türelmi idő, reklamálások száma

 • A szállítóra és a szállítási politikára vonatkozó adatok képezik a reklamálás alapját. A szállítási és türelmi időn túl is várt státuszú folyóiratszámokat a "Folyóiratok" >> "Reklamálás" ablakban listázza ki a rendszer és itt nyomtathatjuk ki a tényleges reklamáló levelet.

Beszerzési típus

 • A beszerzési típust itt lehet megadni, nem az állománybavételi ablakban.
 • Figyelem, ha az előfizetési periodus új sorát sor másolással hozzuk létre,ne felejtsük el a megfelelő beszerzési típust beállítani!

Igényhely

 • Az igényhelyek legördülő menüben a rendszeradminisztrációs modulban definiált igényhelyek jelennek meg.

Ár

 • Az aktuális rendelési ciklusban fizetett előfizetési díj.

Költségkeret

 • Ha a folyóiratrendelések pénzügyi vonatkozásait is követni szeretnénk a Corvina rendszerrel, a Gyarapítási modul megfelelő pénzügyi évében létrehozhatunk folyóirat kereteket is.
 • Az itt beírt keret terhére könyveli a Corvina a széria aktuális ciklusra vonatkozó rendelési árát.
 • Kitöltése nem kötelező.

Megjegyzés

Üzenet