Személyes eszközök

Analitika az ODR portálon

A DEENKWiki2 wikiből


Országos Dokumentumellátási Rendszer

A MOKKA-ODR katalógusban folyóiratcikkek és könyvanalitikák is egyre nagyobb számba szerepelnek.

Az alábbi forrásokból származhatnak:

  • könyvtárak által felküldött analitikus rekordok
  • A HUMANUS, Matarka, EPA cikkrekordjainak betöltéséből elsősorban az Eldorado szolgáltatás kiszolgálására.


Eddig "el voltak dugva" a portál keresései elől, a találati halmazokban nem jelentkeztek. A portal új verziója a meglévő adatok használatát különböző szinteken lehetővé teszi, anélkül hogy a teljességet vállalná: megmutatja az egy-egy monográfia vagy folyóirat rekordhoz már rendelkezésre álló analitikákat, de nem biztos, hogy minden releváns tétel jelen van az adatbázisban.

Megjelenítés

  • Kapcsolt rekordként megjeleníti a folyóiratokhoz és monográfiákhoz tartozó analitika tételeket
  • "Szolgáltató könyvtár" információt közöl az ezzel önmagukban nem rendelkező analitika rekordok illetve kötetes monográfiák esetében is felhasználva a rekordkapcsolatokat.
Kapcsolódó cikkekkel rendelkező folyóirat a találati listában
Cikkrekordok megjelenítése és különböző szempontok szerinti szűkítése


Analitikával rendelkező könyv a találati listában
Analitika tételek kibontása
Kötet és analitika kapcsolattal rendelkező rekord megjelenítése

Keresés

  • Rekordkapcsolattal nem rendelkező folyóiratanalitikák esetében segítséget nyújt a releváns folyóiratrekord kereséséhez


Eleve definiált kapcsolattal nem rendelkező cikkrekord
Lehetséges szülőrekord keresés eredménye

ODR kérésindítás

  • A MOKKA-ODR katalógusban megjelenített könyvrekordból indulva kérés indítható a teljes műre vagy az átemelt adatokat kiegészítve a mű egy részére.


ODR kérés indítása könyvrekordból
Az átemelt adatokat könyvkérésként vagy szükség esetén analitika kéréssé átalakítva továbbíthatjuk
  • A cikkrekordra is indíthatunk a kérést a cikkrekord alatt megjelenített szolgáltató könyvtárak irányába.
  • Könyvtárközi kölcsönzési kérés indításakor a szükséges bibliográfiai és szolgáltatási információkat összegyűjti a szülő- és gyermekrekordból.
ODR kérés indítása analitika rekordból
A kérésben összegződnek az információk az analitika és a szülőrekordból